Concurs pentru selectarea unui trainer/grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire pentru Organizațiile Societății Civile (OSC) din CimișliaContext: Proiectul ”GoCivic : creștem împreună gradul de participare în raionul Cimișlia, prin fortificarea societății civile” este implementat de AO Dezvoltare prin implicare, în calitate de organizație beneficiară a Proiectului EU4Accountability, implementat de ALDA Moldova, cu suportul financiar al  Uniunii Europene.

Consolidarea capacităților organizationale ale asociațiilor, dar și organizarea sesiunilor de instruire pentru OSC locale este una din activitățile prevăzute în Planul de Dezvoltare Strategică a AO Dezvoltare prin Implicare. În cadrul activității vor fi contractați formatori si traineri în domeniile de interes identificate prin chestionarea OSC.  Participantii la instruiri vor fi în special OSC din localitățile rurale din raionul Cimișlia. În total se planifică organizarea sesiunilor de instruire în domeniile care au fost alese participativ (Numărul de sesiune de instruire și/sau training-uri va fi planificat în baza ofertelor și bugetului disponibil în proiect). 

Denumirea organizației contractante: AO Dezvoltare prin Implicare

Obiectul achiziției: Servicii de instruire pentru OSC din raionul Cimișlia

Serviciile de instruire vor fi organizate în perioada iunie-august 2023, perioada va fi negociată cu oferanții cîștigători

 Loturi:

Dosarele de aplicare pot fi depuse pe integral pe toate locurile propuse, sau pe unul din loturi după cum urmează:

 1. Utilizarea instrumentelor digitale (inclusiv de inteligență artificială) pentru consolidarea capacităților organizationale
 2. Instrumente de mobilizare și implicare a diferitor grupe sociale prin utilizarea instrumentelor de promovare 
 3. Scrierea și implementarea proiectelor
 4. Management și leadership în activitatea organizațiilor societății civile
 5. Planificarea și managementul timpului.

Formatul instruirilor va fi propus de trainer, în dependență de conceptul de instruire și va include unul sau mai multe din următoarele:

 • offline - în orașul Cimișlia cu indicarea costului cheltuielilor de transport în oferta;
 • online;
 • sesiuni de mentorat;
 • consultanță;
 • ateliere de lucru.

Responsabilități

Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:

- Să elaboreze conceptul și agenda Trainingului axat pe: implementarea în practică a cunoștințelor; Combinarea între aspectele teoretice și practice; interacțiune și implicarea participanților;

- Să organizeze, în comun cu participanții, ateliere de formulare și prezentare a istoriilor în contextul conceptului;

- Să aplice metode interactive cu structurarea training-ului în felul următor: 30% din timp pentru livrarea conținutului teoretic și 70% din timp pentru exerciții practice;

- Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română;

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 

 1. CV–ul cu indicarea experienței anterioare relevante;
 2. Oferta financiară ( în cazul persoanelor fizice va fi prezentată oferta finală care va include toate contribuțiile obligatorii).

Procedura de aplicare la concurs: companiile/persoanele interesate pot trimite dosarul la adresa electronică: dezvoltare.implicare@gmail.com , cu subiectul mesajului:Servicii de instruire coaliția societății civile”

Termenul-limită de prezentare a ofertelor:  10 iunie 2023. 

Dosarele expediate după expirarea termenului limită nu vor fi acceptate.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta:  AO Dezvoltare prin Implicare, tel:  : (+373) 78141429.

Introduceti