Anunț repetat de lansare a licitației privind achiziționarea unui divizor de aluat

 logo

   Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Cuboltei” este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2019. 

GAL ”Valea Cuboltei” tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 10 localități din raionul Drochia și 1 localitate din raionul Sîngerei,  prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

 

   În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 13 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune. 

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: LAG ”Valea Cuboltei”.

 

   Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa un divizor aluat.

 

   Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în divizoare aluat, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Capacitate 5,5 kg;

Proporționarea aluatului de la 100 gr la 500 gr;

Productitate până la 50 buc pe min.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare. 

 

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații: 

 

Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);

Detalii despre produs/servicii oferite;

Oferta financiară, care va include prețul „cu TVA” și „fără TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;

Termenii de livrare a produsului. 

 

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului. 

 

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa tmmp@mail.ru sau direct la sediul GAL ”Valea Cuboltei” (s. Hăsnășenii Noi, r-l Drochia, Republica Moldova) până la data de 12.06.2022.

 

   Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069182996 sau la adresa de e-mail gal.valea.cuboltei@gmail.com.  

 

   În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldov