A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de oferte privind selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logisitice și de comunicareAsociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada 16 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Centrul de Drept al Femeilor (CDF) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) implementează Proiectul “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” implementat în parteneriat cu UN Women Moldova si finanțat de Suedia.

Scopul Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/ 5 instrumente de abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logistice și de comunicare în vederea realizării activităților de sensibilizare, organizare și promovare a evenimentelor și producția de materiale informative, etc. Evenimentele vor fi organizate în mun. Chișinău și/sau în alte localități din Republica Moldova.

Responsabilități și și volumul de servicii preconizat:

Nr.

Sarcina

Volum

1.

Organizarea activităților de sensibilizare

1.Design a 5 activități de sensibilizare

2.Organizare și promovare a activităților de sensibilizare( în funcție de design)

2.

Activități de informare și promovare a Proiectului

1.Scrierea comunicatelor de presă

2.Realizare fotografii

3. Postari tematice PR, setare ads-uri rețele de socializare

3.

Organizarea Evenimentului final al proiectului(tip) Forum pentru minim 100 de participanți

1. Comunicarea cu prestatorii de servicii care vor oferi locația pentru desfășurarea evenimentului, în vederea asigurării bunei desfășurări a Forumului

2.Asigurarea echipamentului necesar – la necesitate,

3.Asigurarea traducerii simultane în timpul conferinței,

4.Asigurarea desfășurării activităților online (platforma online, traducerea simultană online, etc.),

5.Asigurarea serviciilor foto și video – la necesitate,

6.Aranjamente privind alimentația (pauze de cafea, prânz, cină) – la necesitate,

7.Înregistrarea participanților/telor în zilele de desfășurare a Conferinței;

Logistica evenimentului:

1.Promovarea evenimentului:

-        Scrierea comunicatelor de presă,

-        Asigurarea prezenței presei la eveniment;

2. Materiale:

-          Producerea materialelor pentru Forum(machetare și tipărire),

-          Elaborarea și tipărirea materialelor promoționale.

! Lista serviciilor solicitate sunt preventive și pot varia în funcție de necesitățile ulterioare a echipei de organizatori.

Perioada de realizare a sarcinilor: noiembrie 2021 – 31 decembrie 2022

Cerinţe obligatorii

 • Experienţă în domeniul organizării de evenimente și comunicării de minim 5 ani (desfășurarea campaniilor de comunicare, organizare de evenimente publice, elaborarea conceptului materialelor informative și spoturilor sociale);
 • Calitate în muncă, inițiativă și creativitate, inclusiv flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor CDF;
 • Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilelor;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare a materialelor solicitate de contractor.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania a prestat servicii în ultimii 5 ani, inclusiv 3 persoane/companii drept referință;
 • Portofoliu de activitate cu cel puțin două evenimente publice conceptualizate și organizate de compania aplicantă
 • Copia licenţei pentru activitatea desfășurată;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei;
 • Oferta financiară în MDL (TVA - zero).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experienţa relevantă în domeniul solicitat;
 • Calificarea echipei care va presta serviciile sus menționate;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

Prezentarea ofertei:       

Data limită de prezentare a ofertei: 18 noiembrie 2021, ora 18.00.

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de logistică și comunicare” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.