Anunț privind selectarea companiilor pentru procurarea firului electric pentru amenajarea pășunilor

AO Aripi de viață din satul Rotunda, raionul Edineț, organ responsabil al GAL ,, Lunca Ciuhurului '' invită toate companiile sau organizațiile specializate sw depune ofertele pentru firul electric pentru amenajarea pășunilor.Specificațiile tehnice/caietul de sarcini poate fi descărcat aici.Furnizor selectat va semna contract de vânzare-cumpărare.Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
Detalii despre produs/servicii oferite;
Oferta financiară, care va include prețul;
Termenii de livrare a produsului.
Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa gal.luncaciuhurului@gmail.com până la data de 06 august 2021.Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37379633523 , sau la adresa de e- mail gal.luncaciuhurului@gmail.com .Procurările vor fi efectuate în cadrul activităților implementate de GAL ,,Lunca Ciuhurului'' prin intermediului procesului pilot ,, Inovatorii LEADER — UE, GAL — Model de Dezvoltare Tematică '' care are loc în cadrul proiectului „ Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova ”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

Articol adaugat de: GALLuncaCiuhurului