Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru achiziționarea de servicii de elaborare a unui infografic video de promovare a serviciilor de angajare asistată pentru persoane cu dizabilitățiAsociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul dizabilităţii, crează şi dezvoltă servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Obiectiv:

În scopul informării persoanelor cu dizabilități cu privire la serviciile de angajare asistată și promovării acestora, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs deschis de selectare a unei persoane fizice/juridice pentru elaborarea unui infografic video (animat).

Persoana fizică/ juridică selectată va elabora un infografic video, cu durata de 30 – 40 secunde, conform descrieri de mai jos:

Video-infografic: Servicii de angajare asistată pentru persoane cu dizabilități.

Elemente de conținut și mesaje:

  • Explicarea termenului: servicii de angajare asistată;
  • Relevarea printr-un exemplu concret a modalității de beneficiere de serviciile de angajare asistată (prezentarea etapelor procedurii de angajare asistată) și a importanței serviciilor pentru sporirea calității vieții și creșterea gradului de incluziune soci0-profesională.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi prestate în luna iulie 2021. Activitățile menționate vor fi coordonate cu echipa de implementare a proiectului.

Candidați eligibili:

În cadrul concursului pot să participe companii, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice), care dispun de experiență relevantă în domeniu.

Criteriile de evaluare a ofertanților:

  • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate. Experiență demonstrată de realizare a infograficelor video (animate) cu conținut social – 45%;
  • Oferta financiară – 45%;
  • Termenele de execuție (disponibilitatea de a prezenta produsul elaborat până la data de 26 iulie 2021) – 10%.

Procedura de aplicare:

Cei interesați sunt rugați să transmită un dosar de aplicare care va conține următoarele:

  • Oferta financiară și termenele de executare. În ofertă se vor include: adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei. Prețul ofertei, prezentat în MDL, nu poate fi modificat din momentul recepționării ofertei și pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa preţului se consideră nulă şi se respinge. Serviciile de elaborare infografic video prevăzute în acest anunț sunt scutite de TVA, cu drept de deducere, conform prevederilor art.104, lit.c, Cod Fiscal.
  • CV-ul aplicantului sau al organizației/companiei aplicante.
  • Portofoliul ofertantului, care va include: exemple concrete de prestare a serviciilor de elaborare a infograficelor video (link-uri la infografice video) realizate în domeniul social (din ultimii 3 ani).

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: valentina@motivation-md.org cu mențiunea „Infografic” până la data de 30 iunie 2021, ora 17.00.

Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: valentina@motivation-md.org, persoana de contact Toporeț Valentina, coordonator de proiect.

 

Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile concursului, nu se va conforma exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

În cazul în care se va recepționa o singură ofertă, MOTIVAȚIE va verifica dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezentul anunț și dacă oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu este conformă, nu va fi luată în considerare.

Pe parcursul evaluării ofertelor, MOTIVAȚIE are dreptul de a solicita oricărui ofertant și alte documente sau informații suplimentare, cu scopul de a verifica și certifica veridicitatea informațiilor din cadrul ofertei depuse. În acest fel, MOTIVAȚIE încearcă să se asigure că informațiile din cadrul fiecărei oferte sunt reale.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan