Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță Concurs pentru selectarea prestatorului în vederea elaborării unei soluții IT/ aplicație mobilăA.O. „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție și cu suportul Guvernului Suediei își propune dezvoltarea și lansarea unei aplicații mobile destinate asistenței și oferirii de suport fetelor și femeilor victime ale violenței în familie.

 1. ASPECTE ORGANIZAȚIONALE

Obiectiv:

Selectarea  prestatorului (dezvoltatorilor IT sau companie IT)  în vederea dezvoltării unei soluții IT de tip aplicație mobilă pentru asistarea și oferirea suportului fetelor și femeilor victime ale violenței în familie.

Responsabilități:

Elaborarea conceptului tehnic detaliat al soluției IT/ aplicației mobile (inclusiv documentația tehnică).

 1. Elaborarea design-ului, template-urilor și prototipului soluției IT/ aplicației mobile;
 2. Dezvoltarea și testarea Produsului Minim Viabil;
 3. Instruirea personalului beneficiarului în utilizarea aplicației;
 4. Dezvoltarea și testarea funcționalităților secundare;
 5. Aplicația va fi dezvoltată și testată iteractiv, asigurând feedback continuu cu cerințele beneficiarului/utilizatorului;
 6. Lansarea soluției IT/ aplicației mobile, ajustarea și completarea funcționalităților soluției IT în faza de exploatare; (necesitatea unor îmbunătățiri să fie toate asumate de prestator);
 7. Participanții la dezvoltarea aplicației vor colabora prin intermediul integrării unei Aplicații de Management al Proiectelor la alegere;
 8. Suport și mentenanță soluției IT/ aplicației mobile pe parcursul a 3 ani din momentul lansării în faza II de exploatare;
 9. Predarea - recepționarea versiunii finale;

Termen de realizare a sarcinii:

Termenul de livrare soluției IT/ aplicației mobile în versiunea de produs viabil este de aproximativ 180 de zile de la încheierea contractului.

Aplicanți eligibili:

 1. Experiență în dezvoltarea și mentenanța diferitor aplicații/soluții IT (min 2-3 aplicații/soluții IT cu cel puțin câteva zeci de mii de utilizatori) sau alternativ:
 • 3-5 ani de experiență profesională în dezvoltarea soft pe baza limbajelor Java, C ++ și Python;
 • Experiență în stabilirea unor soluții tehnice și rezolvarea problemelor;
 • Cunoștințe solide de HTML și CSS, Bootstrap, Jquery/Javascript;
 • Experiență de lucru cu aplicații complexe în Framework-uri ca: React sau Vue, Angular;
 • Experiență în integrarea componentelor și interacțiunilor UI/UX pentru a asigura dezvoltarea unui frontend durabil și modern;
 • Cunoștințe de lucru cu un sistem de versionare (Git, CVS);
 • Experiență în realizarea de Peer-Review;
 1. Cunoașterea tehnologilor: Jenkins, Ansible / Puppet, Docker, Kubernetes, Nginx / Tomcat.
 2. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 3. Experiență de lucru cu organizații ale societății civile, organizații internaționale;
 4. Cunoașterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 5. Cunoștințe/ experiența de lucru (cel puțin tangențială) în domeniul social.

Documentație și training:

Soluția IT va fi livrată cu următoarea documentație obligatorie:

 • Proiectul tehnic, în care va fi documentată structura și componentele aplicației;
 • Manualul Administratorului, în care va fi detaliat descris modul de gestionare a aplicației (inclusiv în formatul word redactabil);
 • Cerințele față de hosting;
 • După predarea documentației Compania IT va organiza o instruire a personalului Beneficiarului care va gestiona aplicația.

Outputuri livrate:

Ca urmare a activităţilor de proiect sunt aşteptate următoarele livrări:

 • Soluţie software care cuprinde sistem de gestiune a conţinutului şi interfaţă publică a paginii web a proiectului;
 • Codurile sursă a tuturor componentelor paginilor web elaborate de executor (cu excepţia celor care dispun de certificat de securitate sau sunt de uz internaţional (ex. SGBD, SO, Apache, limbajul PHP));
 • Fişierele sursă a designului grafic. Sursele program a interfeţei publice a paginilor web;
 • Instalarea şi configurarea soluției pe server;
 • Livrarea Mockup-ului tuturor interfețelor grafice ale utilizatorului;
 • Documentație de proiect;
 • Training pentru responsabilii de conţinut al paginilor web.

Documentele vor fi livrate în format electronic prin intermediul serviciului email, copiate nemijlocit pe calculatorul beneficiarului sau livrate pe suport flash.

După semnarea actului de predare – primire a aplicației și toate materialele aferente acestuia, incluzând, fără limitare, toate materialele pe care aplicația  le conține, indiferent de forma sau conținutul acestora și fără a se limita la texte, imagini, logo-uri etc, trece în proprietatea Centrului de Drept al Femeilor.

Aspecte de organizare :

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele CDF.

Dosarul de aplicare va include:

- CV-ul persoanei/echipei de persoane sau a companiei, precum și dovada experienței relevante în dezvoltarea unor solutii/ aplicații IT;

- Propunerea tehnică cu privire la soluția/ aplicația IT, inclusiv planul calendaristic de dezvoltare și lansare a aplicației;

- Prestatorul va depune împreună cu oferta tehnică și planul de realizare (diagrama Gantt) a întregului proiect;

-  Oferta financiară (onorariul net) costul total al dezvoltării și mentenanței soluției în perioada indicată în MDL (lei moldovenești) sau cu TVA inclus în cazul companiei.

Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs aplicație mobilă” sau pot fi depuse pe support de hârtie la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău, oficiul CDF pînă pe data de 21 mai 2021, ora 18.00.

Termenul limită de aplicare: 21 mai 2021, ora 18.00.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email la adresa : concurs@cdf.md

Criterii de evaluare:

-          Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

-          Experiența relevantă în domeniul solicitat;

-          Relevanța cu domeniul sarcinii;

-          Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați ToR aplicație mobilă. Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații/-ele pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan