Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă selectare companie pentru prestarea servicilor traducere scrisa

Distribuie prietenilor:


Centrul de Drept al Avocaților: Cerere de ofertă selectare companie pentru prestarea servicilor traducere scrisa

 

Către: Tuturor celor companiilor interesate

 

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

 

Data publicării: 21.12.2020

 

 

Asociația Obștească ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) implementează Proiectul „Asistenta legală a refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova” finanțat de către UNHCR Moldova. 

În vederea susținerii bunei implementări a activităților din proiect, CDA anunță concursul pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor traducere scrisă.

Contractul pentru prestarea servicilor traducere scrisa va fi incheiat pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii termenului.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte ofertele de prețuri care vor cuprinde următoarele date:

  1. Denumirea Companiei/Persoanei juridice, inclusiv datele de contact.
  2. Ofertele urmează să fie semnate de persoana autorizată și inclusă data depunerii ofertei.
  3. Oferta Comercială (conform tabelului propus) în Lei Moldovenești.
  4. Copia certificatului de înregistrare a companiei pentru prestarea serviciilor de traducere.
  5. Portofoliul organizatiei (CV-ul oraganizatiei).

Servicii de traducere scrise

Limba de lucru

Pret,TVA 0% 

per pagina 

(lei)

Pret, TVA 0%

per pagina 

Regim normal

(lei)

Pret, TVA 0%

per pagina 

Regim urgenta

(lei)

Comentarii (optional)

Rusa – Româna

       

Româna - Rusa

       

Engleza – Româna

       

Româna – Engleza

       

Franceza – Româna

       

Româna - Franceza

       

Ucraina – Româna

       

Româna - Ucraina

       

Araba – Româna

       

Româna – Araba

       

Farsi\Dari – Româna

       

Româna – Farsi\Dari

       

Turca – Româna

       

Româna - Turca

       

Armeana – Româna

       

Româna - Armeana

       

Uzbecă – Româna

       

Româna - Uzbecă

       

Termen de executare a lucrarilor in dependenta de volumul lucrarilor

 

Document numar pagini

 

Termen 

Regim normal

(zile)

Termen Regim urgenta

(zile)

Româna - Rusă

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   
 

Pana la 20 pagini

   
 

Pana la 30 pagini

   
 

Pana la 40 pagini

   
 

Pana la 50 pagini

   
 

Pana la 60 pagini

   
 

Pana la 70 pagini

   
       

Româna - Engleză Engleză - Româna

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   
 

Pana la 20 pagini

   
 

Pana la 30 pagini

   
 

Pana la 40 pagini

   
 

Pana la 50 pagini

   
 

Pana la 60 pagini

   
 

Pana la 70 pagini

   

Farsi\Dari – Româna

Româna – Farsi\Dari

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   

Franceza – Româna

Româna - Franceza

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   

Ucraina – Româna

Româna - Ucraina

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   

Araba – Româna

Româna – Araba

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   

Turca – Româna

Româna - Turca

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   

Armeana – Româna

Româna - Armeana

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   

Uzbeca – Româna

Româna - Uzbeca

     
 

De la 1 la 3 pagini

   
 

Pana la 10 pagini

   
             

Termeni de referință

Servicii de traducere a materialelor tematice domeniului azilului. Limbaj juridic in traduceri. 

Traducerile se efectuaza după necesitate.

Engleza – Româna; Româna -Engleza;

Româna -Rusa; Rusa- Româna;

Servicii de traducere a actelor de stare civilă, diplome, cereri ai beniciarilor de proiect (refugiați, beneficiari protecție umanitară, solicitanți de azil).

Traducerile se efectuează după necesitate.

Toate limbile enunțate în cererea de oferta. 

1 pagină = 1800 caractere fără spații

 

Asigurarea acurateţe şi calitate

 

Păstrarea confidențialității în serviciile de traducere în special (cereri, plângeri, acte de stare civilă a beneficiarilor proiectului).

 

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experienţa profesionala a ofertantului (de cel puțin 5 ani): prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
  • Acceptarea condițiilor de achitare prin virament;
  • Compania înregistrată în Republica Moldova;
  • Experiență de lucru cu organizații nonguvernamentale și internaționale pentru traduceri în domeniul juridic va constitui un avantaj.

NOTĂ:

*Vă aducem la cunoștință că Centrului de Drept al Avocaților i se aplică cota zero TVA (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.52-53/308 din 14.04.2010) - Pachetul de acte se va prezenta la solicitare.

 NOTĂ:

Companiile ale căror oferte vor fi considerate pentru licitație vor fi invitate să se prezinte pentru verificarea competenței.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 30.12.2020 la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Svetlana Jioara, telefon (+373) 68585444).

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!   


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet