CNPAC anunță cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentului medical

Distribuie prietenilor:Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: vânzare-cumpărare

Termen limită de prezentare a ofertelor: 23 decembrie 2020, ora 17:00

Termen de livrare a produsului: 15 ianuarie 2021  

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Cu sprijinul Fundației ERIKS Development Partner, CNPAC implementează proiectul „Centrul Barnahus în Moldova - asigurarea accesului copiilor la servicii specializate prietenoase”. Scopul de bază al intervenției este asigurarea copiilor victime/martori ai infracțiunilor la servicii de asistență integrată de tip Barnahus (asistență juridică, psihologică, socială și medicală după principiul „sub un singur acoperiș”).

În conformitate cu Standardele minime de calitate pentru serviciile de tip Barnahus, aprobate prin Hotărârea Guvernul nr. 708/2019, fiecare Centru regional va dispune de spațiu amenajat și dotat cu echipamentul necesar pentru efectuarea examinării medico-legale.

În acest context, pentru echiparea primului Centru de tip Barnahus care se va deschide la Bălți, CNPAC anunță concurs pentru procurarea echipamentului medical, conform listei și specificațiilor tehnice anexate. Specificațiile tehnice sunt minime și obligatorii pentru ofertanți. Echipamentul tehnic va fi procurat într-un singur lot.

Descărcați aici "Specificatii tehnice echipament Barnahus"

Descărcați aici Tabel oferta financiară

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în importul și/sau comercializarea echipamentului medical; cu o experiență în domeniu de minim 5 ani.

OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Oferta financiară, prezentată în MDL, se va completa în tabelul anexat.
  • Termenele de livrare, cu respectarea datei-limită indicate mai sus.

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

  • Calitatea ofertei tehnice (50%);
  • Oferta financiară (50%).

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la [email protected] , cu mențiunea „Echipament medical Barnahus” sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 23 decembrie 2020, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 079 88 02 06 sau la adresa de e-mail: [email protected].

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

*****

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

 Notă: Persoana fizică sau reprezentantul companiei selectate va completa o Declarație pe propria răspundere privind faptul că persoana nu a fost condamnată în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.