Termeni de referință pentru selectarea unei companii specializate în elaborarea de conținut și a producțiiei video

Distribuie prietenilor:


AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” implementează proiectul „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”, care are drept scop stimularea comunităților locale și a organizațiilor societății civile să participe și să contribuie la asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Proiectul este realizat în perioada 01.10.2019 – 30.09.2021, în cadrul activităților ce țin de „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Scop:

În cadrul proiectului se urmărește realizarea a cinci spoturi video și un Ghid de bune practici care ar reflecta istoriile de succes din cadrul Programului de Granturi Locale destinat organizațiilor societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Materialele elaborate urmează se reflecte implicarea organizațiilor societății civile (OSC) și a cetățenilor în procesele decizionale, participarea la procesul decizional legat de proiectele de investiții locale în următoarele domenii: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficientizarea energetică (EE) a clădirilor publice; problemele de mediu aferente serviciilor publice locale.

Perioada de realizare: Ianuarie - Mai 2021

Continutul ofertei:

Denumire produs

Parametri

Responsabilitățile companiei

5 spot-uri video (istorii de succes) privind implicarea cetățenilor

Durata unui spot: până la 5 minute;

Format grafic: INTRO;

Stilistica filmărilor: reportaj în format compatibil cu rețelele sociale și TV.

Formatul filmărilor: digital calitate 4K

Fiecare spot va conține elementele de vizibilitate ale donatorului (sigla, gama de culori), siglele partenerilor și disclaimerul proiectului. 

Elaborarea scenariului, coordonarea lui cu echipa de implementare a proiectului, producerea spot-urilor în limba română cu subtitrare în limba rusă, pregătirea spot-ului în format pentru TV și online.

1 Ghid de bune practici și istorii de succes

Ghidul va avea până la 40 de foi, va conține fotografii, elementele de vizibilitate ale donatorului (sigla, gama de culori), siglele partenerilor și disclaimerul proiectului. 

Ghidul va fi elaborat în limba română.

Elaborarea conținutului, realizarea fotografiilor în teren, coordonarea conținututlui cu echipa de implementare a proiectului, elaborarea designului.

Candidații eligibili:

 • Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în de conținut și a producțiiei video.
 • Experiență anterioară demonstrată în domeniu.

Cerinţe faţă de oferta financiară:

 • Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în valută națională, cu indicarea costurilor pentru fiecare serviciu, care vor reflecta toate costurile de producție, transport, etc.;
 • Oferta trebuie să includă prețul la cota TVA 0 (serviciile prestate în cadrul acestui proiect sunt livrate la cota TVA 0%, conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657);

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiență în elaborarea spoturilor video;
 • Experiență de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.

Dosarul va include:

 • Portofoliul companiei aplicante: CV-ul și o listă cu referințe (link-uri) la produsele relevante realizate din ultimii ani;
 • Oferta financiară, care va include costurile pentru serviciile prestate;
 • Indicarea obligatorie a termenului de execuție și de livrare a produselor solicitate;
 • Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului (concept general de realizare a produselor);
 • Indicarea obligatorie a faptului că contractantul poate livra aceste servicii la cota TVA 0%;

Dosarul completat în limba română va fi expediat la următoarea adresă:

Dosarul de concurs va fi expediat în original la adresa AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau scanat prin e-mail la adresa casmed.eusuport@gmail.com, cu subiectul: ”Cerere de oferte- elaborare spoturi video, Ghid de bune practici”.

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 13 decembrie 2020.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 20 decembrie 2020 despre rezultatul concursului.

Persoană de contact: Natalia Postolachi, casmed.eusuport@gmail.com, tel: 0 69 560 259.

Notă: Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet