CRJM anunță concurs pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot videoToR videoI. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție, drepturile omului și promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

II. Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video aniversar cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a CRJM. Spotul video va fi elaborat  în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM și finanțat de Suedia.

Compania selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, conform condițiilor indicate în termenele de referință.

III. Sarcinile față de Prestator:

Compania media selectată va asigura:

 1. Elaborarea spotului video cu respectarea următoarelor criterii:

Durata spotului:3-5 minute;

Tipul: Testimonial; storytelling; 

Filmare: 4K medium shot to /close-up; în diverse locații conform solicitărilor vorbitorilor;

Script video: Secvențe de 15 – 20 de secunde;

Întrebări: deschise/fără scenariu exact/ulterior va fi editat să cuprindă pe scurt doar răspunsurile (cu întrebările prezentate în text pe ecran);

Tone of Voice: limbaj comun, relaxat, cald, sincer, uman, inspirațional;

Vorbitori: 15-20 persoane;

Limba și subtitrări: limba română;

Termen-limită de predare a spotului: 21 decembrie 2020.

 1. Elaborarea spotului cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție care vor fi descrise de către ofertanți în oferta lor.

Scenariul preliminar, cu vorbitorii identificați de către Beneficiar, va fi pus la dispoziția companiei câștigătoare de către Beneficiar, pentru coordonare, definitivare și aprobare.  

IV. Criteriile de selecție:

 • Experiența companiei de realizare a spoturilor video de minim 3 ani (inclusiv portofoliul de clienți / lucrări). Experiența de realizare a mini-documentarelor, interviurilor va constitui un avantaj;
 • Dotarea tehnică a ofertanților pentru prestarea serviciului solicitat;
 • Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
 • Oferta financiară;
 • Reputația și imaginea companiei (criteriul valabil în cazul prezentării referințelor).

V. Conținutul ofertei de participare la concurs:

Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@crjm.org până la data de 27 noiembrie 2020, ora 23.59.

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 2. Scrisoare de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, portofoliul de clienți / lucrări relevante elaborate în ultimii 3 ani, (2) tehnologiile care vor fi utilizate, (3) numele și datele de contact a două persoane de referință;
 3. Oferta financiară pentru realizarea spotului video. Costul serviciilor va fi indicat în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 4. Termene de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor companiilor calificate. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet