AO ”PRODOCS” anunță concurs privind selectarea unei companii de transport

Distribuie prietenilor:


15 septembrie 2020

Asociația Obștească ”PRODOCS” anunță concurs de selectare a unei companii ce va presta servicii de transport în cadrul proiectului ”Parteneriate locale pentru Incluziune”, parte din proiectul ”Facilitarea Dezvoltării Societății Civile în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Scopul general al proiectului este consolidarea parteneriatelor dintre autoritățile publice locale responsabile de domeniul social și asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă) în scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, precum și dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel de comunitate.

Obiectivul concursului:

De a selecta o companie ce va presta servicii de transport pasageri (1-3 pasageri) pentru următoarele destinații (tur-retur):

 1. Chișinău – Fălești – Chișinău
 2. Chișinău – Anenii Noi – Chișinău
 3. Chișinău – Ștefan Vodă – Chișinău

Criterii de selecție a companiei:

 1. Experiența companiei (prezența pe piață minim 1 (un) an, clienți fideli);
 2. Disponibilitatea de a pune la dispoziție concomitent 2 unități de transport pentru deplasări cu diferite destinații;
 3. Disponibilitatea de a pune la dispoziție șoferi cu experiență, inclusiv cu cunoștințe ale regiunilor Moldovei, pentru perioada de transportare a pasagerilor;
 4. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate (ofertă financiară).

IMPORTANT! Compania selectată se obligă să respecte și să implementeze toate măsurile de prevenire a infecției COVID-19, conform recomandărilor și reglementărilor Comisiei Situații Excepționale, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și alte reglementări existente în domeniu.

Dosarul obligatoriu va include:

 • Copia Extrasului din Registru de stat al persoanelor juridice;
 • Copia actului care atestă dreptul Ofertantantului de a presta servicii de transport pasageri.
 • Descrierea companiei (experiența, capacitatea comapniei de a presta servicii auto);
 • Descrierea parcului de autovehicule (modelele de autovehicule cu care vor fi prestate serviciile solicitate);
 • Lista clienților cu care s-a colaborat;
 • Oferta financiară în MDL, care va include:
 1. Tariful în raza orașului Chișinău;
 2. Tariful pentru cele 3 destinații enumerate mai sus;
 3. Ora de așteptare atât în raza orașului Chișinău, cât și în afara acestuia (a se vedea modelul în Anexa 1).
 4. Declarația de integritate (a se vedea Anexa 2).

Cerințe față de oferta financiară:

Oferta va fi exprimată în lei MDL. Serviciile sunt scutite de TVA (cota 0%).

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1 a acestui document. Oferta financiară ȋn mod obligatoriu urmează a fi datată, semnată şi ștampilată de aplicant (-ă) și va include adresă, telefon fix şi mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact.

Important! Proiectul „Parteneriate locale pentru Incluziune” este un proiect de asistență tehnică, ȋn cadrul căruia, conform art. 104, pct c 1) al Codului Fiscal, serviciile procurate sunt scutite de TVA (cota 0%) cu drept de deducere. Documentele confirmative vor fi expediate companiei selectate.

Plata pentru serviciile prestate: Cadrul legal de livrare a serviciilor va constitui contractul de prestare a serviciilor de transport, care va fi semnat ȋntre AO ”PRODOCS” şi compania selectată. Compania ce va oferi serviciile de transport va fi remunerată prin virament bancar, în tranşe, după prestarea serviciului şi prezentarea facturii şi actului de recepție. Transferul va fi efectuat în lei (MDL). Detaliile vor fi reflectate în contractul semnat între compania selectată și AO ”PRODOCS”.

Perioada de executare a contractului septembrie 2020 – august 2021.

Traseele pot fi extinse sau modificate, pentru care se vor negocia noi oferte de preț.

Mai multe detalii și Anexele pot fi găsite în Termeni de referință servicii transport

Ofertele financiare pot fi expediate în versiune electronică la adresa: ao.prodocs@gmail.com cu mențiunea ”Concurs de selectare servicii transport”

Termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 20 septembrie 2020.

Persoane de contact: Gorcea Ina, asistent proiect (069583776). e-mail: ao.prodocs@gmail.com

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet