Selecția și desemnarea judecătorilor de instrucție necesită îmbunătățiri esențialeGrupul de experți în domeniul justiției (#GEJ) a elaborat Opinia cu privire la modul de selecție și desemnare a judecătorilor de instrucție. Opinia analizează mecanismul actual de selecție și desemnare al judecătorilor de instrucție, prezintă considerentele Curții Constituționale nr. 7/2020 care s-a expus cu privire la constituționalitatea normelor din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească, în special articolul 151, dar și se expune cu privire la proiectul de Lege de modificare a Legii nr. 514/1995 propus de Ministerul Justiției, menit să pună în aplicarea Hotărârea nr. 7/2020 a Curții Constituționale.

Concluzia experților este că modificările propuse ce țin de mecanismul de selectare și desemnare a judecătorilor de instrucție, asigură parțial executarea Hotărârii Curții Constituționale. Prin proiectul de lege propus nu a fost exclusă marja de discreție a președintelui instanței judecătorești de a desemna candidatul la funcția de judecător de instrucție atunci când astfel de candidați nu sunt sau sunt mai mulți judecători care și-au exprimat interesul.

Experții recomandă includerea unor stimulente adiționale pentru a asigura o atractivitate mai mare a funcției de judecător de instrucție, precum și respectarea cerințelor de motivare a deciziilor de către CSM, includerea mai multor candidaturi pentru această funcție, dar și stabilirea unui termen de 1 an, fără posibilitate de prelungire, pentru judecătorii de instrucție care au fost desemnați de CSM la propunerea președintelui instanței din rândul a cel puțin 2 candidați, dacă acești judecători de instrucție nu și-au exprimat acordul de a fi desemnați

De asemenea, experții recomandă:

  1. a) revizuirea Regulamentului CSM privind procedura și condițiile de numire a judecătorului de instrucție, în special ce ține de selectarea judecătorilor de instrucție din rândurile judecătorilor specializați pe cauzele penale;
  2. d) numirea judecătorilor de instrucție pentru un mandat fix de trei ani atunci când există un acord din partea judecătorilor și introducerea interdicției de exercitare a atribuțiilor judecătorului de instrucție în decursul a două mandate consecutive;
  3. e) respectarea de către CSM a condiției de eligibilitate de trei ani de experiență în funcția de judecător pe cauzele penale pentru desemnarea în calitate de judecător de instrucție. Abaterea de la această condiție de eligibilitate poate avea loc doar cu titlu de excepție, în cazul în care într-o anumită instanță judecătorească nu sunt judecători cu o asemenea experiență în funcția de judecător;
  4. f) îmbunătățirea procedurii de numire a judecătorilor de instrucție prin schimbarea acestora în toate judecătoriile din țară în aceeași perioadă;
  5. g) revizuirea practicii potrivit căreia dosarele contravenționale sunt distribuite judecătorului de instrucție, ci să fie distribuite și judecătorilor specializați în drept penal.

Opinia poate fi consultată aici.

 Mai multe detalii cu privire la activitatea Grupului de experți în domeniul justiției sunt disponibile aici.

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Conținutul publicației este opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.