Boris Mozer a fost repus în libertate

Exact peste trei luni după comunicarea guvernelor Moldovei şi Federaţiei Ruse de către Curtea Europeană a cauzei Boris Mozer, victimă a torturii şi a detenţiei ilegale a regimului de la Tiraspol, reclamantul a fost repus în libertate

La 1 iulie 2010, Boris Mozer, una din victimile regimului de la Tiraspol a fost eliberat condiţionat din detenţia ilegală. La 1 iulie 2010, aşa numita judecătorie de la Tiraspol, a examinat “dosarul penal” intentat în privinţa lui Boris Mozer, a constatat “vinovăţia” acestuia în comiterea unei infracţiuni de escrocherie.

Boris Mozer a fost condamnat la 7 ani privaţiune de libertate cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de 5 ani, fiind repus în libertate din sala de “judecată”.

Boris Mozer necesită îngrijiri medicale, pe care urmează să le primească la instituţii medicale specializate. El nu va putea beneficia de îngrijiri medicale la Chişinău, deoarece organele de “drept” din regiune i-au aplicat declaraţia de a nu părăsi localitatea.

Amintim că la 1 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a decis examinarea prioritară a cauzei Boris Mozer v Moldova şi Rusia nr.11138/10 depusă la Curte pe 24 Februarie 2010 de către Promo-LEX, în persoana avocaţilor Alexandru Postica, Doina Ioana Străisteanu şi Pavel Postica.

Guvernelor pîrîte li s-a dat termen pînă la 27 Mai 2010 să explice legalitatea reţinerii şi detenţiei lui Boris Mozer în cadrul unui dosar penal iniţiat la cererea SC Interdnestrcom la care era angajat. Guvernele urmează să răspundă în special la două întrebări importante – 1. dacă reţinerea şi detenţia reclamantului de administratia regiunii transnistrene a fost făcută de o instanţă competentă şi împuternicită (avînd în vedere că ”instanţele” rmn nu fac parte din sistemul judecătoresc al Republicii Moldova) şi 2. dacă răspunderea pentru maltratarea reclamantului de către agenţii „mgb” cade asupra Guvernelor. Totodată au fost invocate violarea dreptului la viaţa de familie ca urmare a refuzului de a permite accesul cu rudele şi refuzul întrevederii cu sfetnicul său.

Cauza lui Boris Mozer a fost a doua cerere comunicată în 2010, după cauza Matcenco fiind similare cauzei Ilaşcu şi alţii vs. Moldova şi Rusia (hotărârea din 24 iunie 2004) şi reclamă grave violări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană a RM.

Notă: pentru informaţii suplimentare contactaţi Departamentul Juridic Promo-LEX, Alexandru Postica, tel. 211622.