Activitatea Liceului "Alexandru cel Bun" din or. Tighina riscă să fie sistată din nouDECLARAŢIE

Activitatea Liceului „Alexandru cel Bun” din or. Tighina riscă să fie sistată din nou

 

La 31 martie 2010, centrul de igienă şi epidimiologie din or.Tighina din subordinea autorităţilor neconstituţionale de la Tiraspol au înaintat o prescripţie prin care au înştiinţat că activitatea liceului cu predare în grafia latină din or.Bender, Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, aflat sub jurisdicţia autorităţilor constituţionale ar putea fi sistată după data de 15 aprilie 2010, sub pretextul unor presupuse încălcări ale normelor sanitare. Prescripţia a fost semnată de medicul şef D. G.Chirsta, care a ameninţat administraţia Liceului că va interzice exploatarea sediului. Pe lângă normele sanitare, aşa numita autoritate a invocat şi necorespunderea curriculei şcolare cu cea din stânga Nistrului.

Începînd cu data de 4 aprilie 2010, același centrul de igienă şi epidemiologie din or.Bender, în comun cu serviciile de grăniceri din subordinea administraţiei regionale au interzis furnizarea produselor alimentare către Liceu, produse necesare alimentării zilnice și obligatorii a elevilor. Respectiv, în curând vor fi finalizate stocurile de alimente, iar situaţia din instituţia de învăţământ poate fi critică, în special în preajma examenelor. Prin urmare, nu excludem faptul că administraţia regională ar putea escalada situaţia, creând condiţii identice celor din anul 2004, când instituţiile din regiunea transnistreană aflate sub jurisdicţia autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova au fost evacuate sau activitatea lor a fost sistată ilegal.

Totodată trebuie să subliniem că această tensionare a situaţiei intervine în perioada de înmatriculare a elevelor în clasele a I-a. Considerăm că aceste acţiuni sunt intenţionate și poartă caracter provocator, având drept scop principal - reducerea numărului de copii în aceste institutii de învăţământ. Astfel aceste acţiuni, nu pot fi calificate altfel decât acte de intimidare, represiune, discriminare precum și continuarea încălcării grave a drepturilor și libertăţilor fundamentale celor puţin ale acestor categorii de persoane (pedagogi, părinţi, elevi). Tocmai datorita hartuirii continue din partea administraţiei ilegale din regiune, numai în aceasta instituţie  numărul elevilor în clasele I s-a redus de la 250 de copii în anul 1999 la 50 în anul 2009.

Suntem îngrijoraţi de situaţia alarmantă creată artificial în zonă și în acest context, solicităm Comisiei Unificate de Control (un mecanism unic, deocamdată, ce poate și trebuie sa intervină în cazurile de încălcare a drepturilor omului). Cerem examinarea acestui subiect în regim de urgenta, chiar în cadrul ședinţei de astăzi 15 aprilie 2010 și să ceară administraţiilor din Tiraspol și Bender sa oprească imediat și necondiţionat persecutarea si hartuirea administraţiei Liceului, precum și discriminarea locuitorilor regiunii transnistrene prin eliminarea posibilităţilor de ași alege liber instituţia de învăţământ, limba și programul de educaţie pentru copiii lor. Totodată solicităm implicarea activă a celorlalţi actori interesaţi în soluţionarea problemei transnistrene în stoparea escaladării conflictului în jurul instituţiilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului.

Asociaţia “Promo-LEX” amintește că la 9 iunie 2009 au avut loc audieri publice la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului împotriva Republicii Moldova și Federaţiei Ruse ca urmare a cererilor unor grupuri de elevi, părinti și profesori din 3 licee din regiunea transnistreană cu predare în grafie latină (Liceul “Evrica” din Rîbniţa, Liceul “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol cu sediul în satul Doroţcaia, r-l Dubăsari şi Liceul “Alexandru cel Bun” din mun.Bender. Până la momentul de faţă CtEDO nu s-a expus pe marginea acestei cereri, iar problemele acestor instituţii nu au fost rezolvate si nici abordate serios de către Guvernele parate.

Astfel, Liceului Evrica nu i-a fost reintoarsă clădirea administrativa a Liceului, iar elevii si profesorii Liceului „Ștefan cel Mare si Sfânt” din Grigoriopol continua sa se deplaseze zilnic in localitatea Dorotcaia din r. Dubasari pentru a avea posibilitatea sa studieze în limba aleasa si conform programului dorit de părinti. Solicitam pe aceasta cale readucerea discuţiilor privind toate aceste subiecte pe ordinea de zi a Comisiei Unificate de Control si Guvernelor Republicii Moldova și al Federaţiei Ruse, ambele responsabile pentru situaţia drepturilor omului în regiunea transnistreana a RM.

Nota: pentru informaţii contactaţi Departamentul Juridic Promo-LEX, Alexandru Postica, tel. 243578.