Declaraţie de precizare

Consiliului Superior al Magistraturii
Ministerului Justiției
Judecătoriei sect. Ciocana
Judecătoriei sect. Rîșcani
Ziarului de Gardă

D E C L A R A Ţ I E  D E  P R E C I Z A R E

În rezultatul apelurilor şi scrisorilor parvenite în adresa organizaţiilor noastre din partea anumitor magistraţi, care nu au fost de acord cu menționarea unor judecătorii suspectați că ar fi examinat în incinta Comisariatelor de poliție dosarele privind acţiunile de protest din 7 aprilie 2009, venim cu această declarație de precizare la plîngerile depuse la 31 martie și 2 aprilie 2010.

În plîngerile adresate Ministrului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii, organizațiile de drepturile omului Promo-LEX și IDOM au informat despre faptul că alți nouă judecători au comis încălcări la examinarea dosarelor în privința persoanelor reținute în legătură cu acţiunile de protest din 7 aprilie 2009, și anume: 1) încheierile de aplicare a măsurilor preventive și a sancțiunilor administrative se bazează doar pe rapoartele și procesele-verbale întocmite de către polițiști, 2) încheierile respective au fost emise în absența unui avocat (ales sau numit din oficiu), 3) încheierile și deciziile au fost emise în circumstanțe de teroare în masă, stare prezentă în Comisariatele de Poliție din Chișinău, în zilele de 7-10 aprilie 2009, datorită aplicării ilegale a forței fizice de către polițiști față de cei reținuți și deținuți în Comisariate, 4) examinarea cazurilor a avut loc fără elucidarea clară a circumstanțelor în care persoanele au fost reținute, maltratate sau deținute.

Am fost contactați de dl. Mardari, președintele judecătoriei Ciocana, care susține că judecătorii Igor Mînăscurtă și Ion Bulhac nu au examinat dosare în Comisariatul de Poliție. De asemenea judecătorul Oleg Melniciuc, vice președintele judecătoriei Rîșcani ne-a expediat o scrisoare oficială prin care susține că el nu a examinat cauze în Comisariatul de Poliție. Toți ei insistă să publicăm dezmințirea informației precum că respectivii 3 judecători – Oleg Melniciuc, Igor Mînăscurtă și Ion Bulhac ar fi examinat cauze în Comisariate de Poliție.

Urmînd aceste adresări, ținem să reiterăm că informaţiile conţinute în plîngerile depuse au fost bazate pe materialele dosarelor administrative, penale, precum și declaraţiile persoanelor reținute în acele zile de poliție, care ridică o suspiciune rezonabilă în ceea ce privește imparțialitatea judecătorilor și legalitatea încheierilor emise de ei. Aceste încălcări se regăsesc atât în încheierile emise în incinta judecătoriilor cît și cele emise în incinta Comisariatelor de Poliție. Cu regret în registrele de evidență a dosarelor în judecătorii nu se indică clar unde ele au fost examinate, în judecătorie sau în Comisariate.

Prin urmare nu se exclude faptul că unii judecători au examinat cauzele în incinta judecătoriilor la acea vreme, cum sînt judecătorii Oleg Meliniciuc, Igor Mînăscurtă și Ion Bulhac. Însă există probe veridice care demonstrează că au existat încheieri cu privire la examinarea cauzelor în incinta comisariatelor, cel puţin este vorba despre încheierile emise de Preşedintele Judecătoriei Rîşcani și declarațiile victimelor. Clarificarea aspectului cu privire la locul examinării cauzelor și ilegalitățile comise de judecători revine Consiliului Superior al Magistraturii, care nemijlocit are acces liber la toate materialele cauzelor, spre deosebire de organizaţiile semnatare.

Este de datoria organizațiilor de drepturile omului, cum sunt Promo-LEX și IDOM să aducă la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii și Ministrului Justiției despre existența anumitor dubii rezonabile, avînd în vedere gravele violări de drepturile omului care s-au comis în acele zile. Reamintim că interzicerea torturii și a oricăror altor forme de maltratare, este absolută și nici o justificare nu poate fi adusă faptului că unii din acești judecători au închis ochii la semnele de maltratare vizibile la unii din tinerii reținuți. Locul examinării cauzelor fiind doar un element din multele incluse în sesizările către Consiliul Superior al Magistraturii, care urmează să cerceteze toate aspectele şi să se expună în ultimă instanță.

Pentru informaţii contactaţi Doina Ioana Străisteanu la nr. 24 35 78 sau Ion Guzun la nr. 83 84 08.