Procuratura Generală simulează respectarea prevederilor CEDO pentru locuitorii regiunii transnistrene

Procuratura Generală face abstracţie de decizia CEDO în cauza Ilaşcu şi Alţii c. Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse în care rezerva Republicii Moldova, făcută la ratificarea Convenţiei Europene, a fost declarată drept nulă de Înalta Curte.
În această decizie, Curtea, în special, a menţionat că: "Rezerva este limitată în spaţiu şi timp, al cărei efect ar fi de a priva de protecţia Convenţiei, total şi pentru o perioadă nedeterminată, persoanele care se află pe acest "teritoriu";...din aceste motive, Curtea consideră că declaraţia Republicii Moldova, nu poate fi apreciată ca o rezervă în sensul Convenţiei şi, prin urmare, urmează a fi considerată nevalabilă".

Sfidînd prevederile Convenţiei Europene şi a deciziilor Înaltei Curţi, Procuratura Generală a Republicii Moldova continuă să neglijeze funcţiile sale de bază, privind anchetarea cazurilor de tortură şi refuză locuitorilor regiunii transnistrene apărare în cazul violării drepturilor acestora, acoperindu-se formal cu rezerva la Convenţie, considerată de fapt nevalabilă.

La data de 18 februarie 2010, rudele lui Matcenco Iurii, privat illegal de libertate şi deţinut în penitenciarul nr. 3 din or. Tiraspol, au depus o cerere către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului privind violarea articolelor 1, 3, 5, 8, 13 a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului.
Reclamantul invocă că i s-a înscenat executarea cu moartea de către agenţii MGB, a fost bătut în oficiile MGB-ului de către colaboratorii instituţiei, iar ulterior şi de către militia separatistă. Ca rezultat al maltratărilor a fost nevoit să declare greva foamei, aceasta fiind unica posibilitate de a atrage atenţia la maltratările la care a fost supus şi a benefecia de o atenţie din partea personalului medical.

Acest caz ridică probleme importante de jurisdicţie şi responsabilitate vis-à-vis de situaţia drepturilor deţinuţilor din locurile de detenţie a regiunii transnistrene a Republicii Moldova.

Asistenţa juridică reclamantului este oferită de către avocaţii Asociaţiei Obşteşti Promo-LEX. Pentru informatii suplimentare ne contactati la tel. 24-35-78