Declaraţie / Asociaţia Promo-LEX

Asociaţia „Promo-LEX", care a investigat şi monitorizat evoluţia cazurilor celor 4 tineri din s.Oxentea, r-l Dubăsari şi celor 3 tineri din s.Răscăuţi, r-l Ştefan Vodă răpiţi de reprezentanţii „structurilor de securitate" şi „serviciului de grăniceri" din regiunea transnistreană la 27 ianuarie 2010 şi respectiv la 9.02.2010 SALUTĂ eforturile autorităţilor constituţionale privind implicarea activă în vederea eliberării tinerilor. Aceste cazuri demonstrează că situaţiile de încălcare a drepturilor cetăţenilor din stînga Nistrului pot fi soluţionate pozitiv, dacă există voinţa politică din partea autorităţilor.

Totodată, menţionăm că prezenţa masivă a persoanelor înarmate în zona de securitate, reţinerea şi răpirea cetăţenilor, şantajarea rudelor victimelor, estorcarea sumelor băneşti, interzicerea circulaţiei libere în zona de securitate etc, denotă faptul că libera circulaţie, libertatea şi siguranţa persoanelor în zona de securitate şi în restul regiunii transnistrene a R.Moldova nu sunt respectate şi nici asigurate.

Astfel, acordul moldo-rus din 21 iulie 1992 rămâne un act pur formal şi nu este capabil să protejeze persoanele de la numeroasele cazuri şi situaţii de violare a drepturilor fundamentale ale omului. La fel, considerăm că formatul de pacificatori existent este ineficient şi nu-şi îndeplineşte atribuţiile sale.

„Promo-LEX" consideră necesară modificarea formatului actual de pacificatori prin înlocuirea militarilor cu civili din state terţe, neimplicate în războiul din 1992. Doar în situaţia respectivă va fi posibilă asigurarea drepturilor omului şi menţinerea ordinii de drept în zona de securitate.

Departamentul Juridic „Promo-LEX"

12.02.10