(Video) Cum poate fi asigurată o justiție independentă și integrăMinisterul Justiției a definitivat proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției și a Planului de Acțiuni pentru anii 2021-2024. Este absolut necesar să existe un suport politic larg din partea decidenților, un mecanism eficient de monitorizare a implementării activităților, o structurare a consecutivității activităților, precum și resurse financiare suficiente pentru implementarea acesteia. Strategia reprezintă o oportunitate pentru schimbarea spre bine a stării de lucruri în sectorul justiției, promovarea profesioniștilor integri în domeniu și crearea mediului sigur pentru cetățeni.

Aceasta este una din principalele concluzii ale materialului video elaborat de experții: Iulian Rusu, Director executiv adjunct, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Vladislav Gribincea, Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

Vedeți aici videoul.

Potrivit autorilor sectorul justiției este cel mai important domeniu în care trebuie să se facă schimbări, cu potențial de amplificare pentru alte domenii. O justiție independentă și integră este garanția unui remediu efectiv pentru abuzurile și încălcările drepturilor fundamentale ale cetățenilor, pentru o funcționare eficientă a autorităților publice, pentru o viață sigură și pentru atragerea investițiilor străine.

IPRE și CRJM au propus pe parcursul acestui an mai multe îmbunătățiri ale acestui document strategic. Următoarele priorități de reformă în domeniul justiției sunt esențiale:

  1. Modificarea Constituției, în ceea ține de independența judecătorilor și de modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii,
  2. Transparentizarea justiției și implementarea plenară a soluțiilor IT pentru eficientizarea justiției;
  3. Îmbunătățirea și aplicarea eficientă a mecanismelor care să asigure integritatea celor care fac justiție, în principal a judecătorilor și a procurorilor;
  4. Asigurarea unui proces transparent și bazat pe merit de numire, promovare și atragere la răspundere a judecătorilor și procurorilor;
  5. Uniformizarea practicii judiciare și reforma Curții Supreme de Justiție, pentru a asigura aplicarea uniformă a legii față de toți;
  6. Consolidarea poziției profesiilor conexe din sectorul justiției pentru a asigura un remediu efectiv și un proces echitabil pentru justițiabili
  7. Comunicarea eficientă cu publicul pe subiecte importante.

Experții sunt de părere că angajamentele Republicii Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și pentru a valorifica asistența financiară și tehnică externă sunt esențiale pentru a avansa în dezvoltarea statului de drept și a asigura un trai decent pentru cetățeni.

Mai multe detalii privind inițiativele IPRE și CRJM le puteți accesa pe ipre.md și crjm.org.

Acest material video a fost elaborat în cadrul proiectului „Suport pentru elaborarea și implementarea politicilor în domeniul justiției în Republica Moldova”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat cu Centru de Resurse Juridice din Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul materialului video este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.