În atenția prestatorilor de servicii medicale, medicilor, medicilor rezidenți, lucrătorilor medico-sanitari și farmaciștilorArticol adaugat de: Valerian Mamaliga

Introduceti descrierea imaginii

 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a lansat recent CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL VIRUSULUI COVID-19, în scopul asigurării respectării drepturilor omului în perioada situației excepționale declarate.

În ultima perioadă, atât în spațiul mediatic cât și la adresa IDOM au fost publicate și dezvăluite o serie de mesaje/comunicate din partea personalului medical implicat în prestarea serviciilor medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19. Personalul medical, de regulă sub protecția anonimatului, semnalează diverse și grave violări ale drepturilor constituționale și profesionale.

IDOM constată că printre cele mai grave încălcări invocate sunt: prestarea muncii în condiții de risc pentru viață și sănătate; lipsa sau dotarea insuficientă cu mijloace de protecție care ar corespunde standardelor și ar minimaliza riscul de infectare (mănuși chirurgicale, măsti, costume de protecție, viziere etc); refuzul testării personalului care prezintă simptome de infectare cu COVID-19; refuzul acceptării cererilor de autoizolare; prestarea muncii după depășirea timpului de muncă; lipsa instruirilor și informării continuie în contextul COVID-19; restricționarea dreptului la libertatea de exprimare; intimidarea, amenințarea, umilirea, lezarea onoarei demnității și reputației profesionale a personalului medical etc.

În scopul informării personalului medical despre drepturile de care dispun și care trebuie să fie garantate, protejate și asigurate, IDOM a pregătit un extras din cadrul normativ național și internațional relevant.

De asemenea, Centrul de Criză creat oferă pentru toți lucrătorii medicali o platformă unde pot fi semnalate, înregistrate, raportate și apărate cazurile în care drepturile au fost încălcate sau restricționate nejustificat.

Totodată ținem să mulțumim enorm întregului personal medical pentru implicare, curaj, dedicație și profesionalism de care dau dovadă zilnic în lupta contra pandemiei.

 

Datele noastre de contact sunt:

Tel.fix: + (373) 22 838 408; + (373) 22 838 409

Tel. mobil: + (373) 799 11 215; + (373) 794 78 260

Email: info@idom.md

Facebook: https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/

 

Introduceti descrierea imaginii

 

telegram