Invitație:Training ”Monitorizarea și evaluarea participativă - mecanism de responsabilitate socială”Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) Vă invită să participați la Training-ul ”Monitorizarea și evaluarea participativă - mecanism de responsabilitate socială”, desfășurat în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD). Scopul proiectului este de a abilita organizațiile societății civile din țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu instituțiile rezidențiale și autoritățile publice întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate.

În cadrul training-ului vor fi abordate subiecte precum: responsabilitatea socială; monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale; rolul OSC în creșterea transparenței și responsabilității Autorităților Publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor; rolul rețelelor în promovarea mecanismului de responsabilitate la nivel local și național.

Training-ul va fi livrat în 2 reprize: primul grup în perioada 3-4 octombrie 2019, al doilea grup în perioada 8-9 octombrie 2019 și se  desfășura în incinta Aria Hotel Chișinău, str. Alba Iulia 7/1.  Cheltuielile aferente organizării și desfășurării vor fi asigurate de APSCF (materialele pentru participanți, alimentație, cazarea participanților, transport). Agenda activității este în proces de actualizare, vom remite varianta finală imediat ce aceasta va fi definitivată.

Vă rugăm să confirmați prezența Dvs. sau a persoanei delegate și să menționați perioada pentru care optați pentru a participa la adresa de e-mail: project_assistant@aliantacf.md sau la numărul de telefon: 060 522 122, până la 24 septembrie 2019.

Notă: Pentru rambursarea cheltuielilor de transport vă rugăm să aveți la Dvs. copia buletinului de identitate și tichetul de transport.