CJI a lansat Indicele privind Situația Presei din Moldova pentru anul 2018Influența calității jurnalismului de către factorul politic, menținerea dezinformării și manipulării prin intermediul mass-media, întețirea propagandei interne - acestea și alte fenomene, care au marcat mass-media în anul 2018, au influențat calitatea Indicelui privind Situația Presei din Moldova, care nu a evaluat substanțial față de anul 2017. La aceste concluzii au ajuns autorii Raportului anual „Indicele privind Situația Presei din Moldova (ISPM) în 2018”, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) joi, 28 februarie 2019.

Din document puteți afla care a fost, potrivit experților, cel mai vulnerabil segment în dezvoltarea presei în anul 2018; de ce cadrul juridic de reglementare a activității mass-media atestă o situație gravă, cu toate că o parte din proiectele de legi importante din domeniu au fost elaborate; ce factori fac ca în mediul profesional să se ateste o situație gravă etc.

Raportul este structurat pe capitole, ce corespund celor șapte indicatori prevăzuți de metodologia ISPM: cadrul juridic de reglementare a activității mass-media; contextul politic; mediul economic; mediul profesional; calitatea jurnalismului; securitatea informațională din perspectivă mediatică; securitatea jurnaliștilor.

Fiecare capitol conține, pe lângă rezultatele matematice ale evaluării aspectelor situației mass-media, o scurtă cronologie a evenimentelor relevante din anul 2018 și o generalizare a argumentărilor date de experți pentru punctajul acordat.

Acesta este al treilea an consecutiv când CJI elaborează un astfel de document amplu, folosind aceeași metodologie, care oferă un diagnostic pentru mass-media în ansamblu, dar și pentru fiecare indice în parte. Totodată, analizând datele acumulate pe parcursul celor trei ani, putem trage concluzii privind anumite evoluții sau involuții la capitolul dat.  O astfel de abordare oferă o imagine de ansamblu și permite să vedem evoluția în timp a domeniului mediatic.

Expertul media Ion Bunduchi, autorul Studiului, a colaborat în procesul de elaborare a acestuia cu mai multe persoane competente, între care jurnaliști, manageri media, juriști, reprezentanți ai societății civile. La final, autorul vine cu un set de recomandări, capabile să îmbunătățească situația din mass-media. Raportul include și câteva anexe, care explică metodologia și modul în care a fost aplicată la calcularea indicilor.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID.