Concurența limitată în achizițiile publice de la Bălți risipește banul publicConcurența limitată în achizițiile publice de la Bălți împiedică eficientizarea resurselor bugetare alocate pentru procurarea unor bunuri / servicii / lucrări (multiplele proceduri anulate din lipsa de concurență demonstrează această carență), constată raportul de monitorizarea a achizițiilor publice de la Bălți prezentat pe 22 octombrie.

Autoarea raportului, Diana Grosu a selectat în procesul de monitorizare câteva contracte de mare valoare, inclusiv:

- Pentru reparația străzii Strîi s-au alocat 820 de mii de lei. La licitație a participat doar întreprinderea municipală responsabilă de reparația drumurilor, Î.M. DRCD. A fost depistată diferența de doar 1%  dintre oferta declarată câștigătoare și valoarea estimată, ceea ce demonstrează dezinteresul AC de a atrage alți agenți economici la procedura de achiziție publică respectivă. Astfel există risc majorat să apară lucrări suplimentare, neprevăzute inițial. De asemenea, nu este specificat cum a fost întocmită valoarea estimată a lucrărilor.

- Licitația publică ”Vehicule pentru colectarea deșeurilor menajere solide”. La procedura respectivă au fost depuse doar 2 oferte (Eximotor SRL și Autoprezent SRL). S.A. Eximotor cu oferta în valoare de 2,5 milioane lei a fost desemnată câștigătoare conform criteriului ”cel mai mic preț”.Însă după primirea autospecialelor, s-a constatat că nu pot fi folosite în totalitate conform destinației. Autospecialele nu au fost adaptate corespunzător pentru colectarea deșeurilor.

- Licitația publică ”Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt Câștigătoare a fost desemnată compania NouConst SRL cu oferta în valoare de 11,1 milioane de lei. Nu este specificat modul în care a fost întocmită garanția de bună execuție, care în cazul dat este de 15% din valoarea lucrărilor, prin reținere succesivă din facturile de plată. Contrar prevederilor legale și bunelor practici privind asigurarea transparenței,  pe pagina web a primăriei nu este nici un anunț despre motivul tergiversării și necesității extinderii perioadei de executare lucrărilor pe această stradă.

În concluzie, Dina Grosu susține că este nevoie de centralizarea datelor privind achizițiile publice în cadrul autorității locale și publicarea acestora integrală. De asemenea, se recomandă  în cazul achizițiilor de lucrări complexe, contractarea persoanelor autorizate, evitarea cerințelor restrictive în documentația de atribuire și îmbunătățirea auditului intern al instituției, inclusiv cu evaluarea riscurilor de corupție.

Raportul poate fi accesat aici.

Acest raport a fost realizat în proiectului  „Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici" / “Promoting sustainable local development through transparent use of public money” , finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), din Republica Cehă, sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” (ENPI/2014/354-731), finanțat de Comisia Europeană prin programul  Neighbourhood Civil Society Facility (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Regional actions și cofinanţat de Ambasada Olandei. Opiniile exprimate la eveniment nu reflectă în mod necesar poziţia finanţatorilor.

Pentru mai multe detalii contactați Coordonatorul Relații Publice IDIS Viitorul, Victor URSU la adresa de email ursu.victoor@gmail.com sau la telefonul 069017396.