Contractarea deschisă face posibilă interconectarea platformelor guvernamentaleModul în care sunt utilizați banii publici a fost și rămâne una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Achizițiile publice transparente dau tonul unei bune guvernări, iar platformele de date deschise, precum este și Portalul Open Contracting in Moldova, asigură transparența datelor și implicarea activă a societății în procesele de monitorizare al achizițiilor și cel decizional. Un sistem performant de achiziții publice este un instrument de creștere  economică, dacă luăm în considerare faptul că prin contractele de achiziții circulă anual între 5 si 10% din PIB. Procedurile neclare, de multe ori excesiv birocratizate, au condus la întârzierea unor lucrări de infrastructură și la creșterea cazurilor de corupție care prejudiciază grav bugetele publice.

Implementarea standardelor de contractare deschisă urmează să sporească accesul la informațiile cu privire la întreg procesul achizițiilor publice, dar și să reducă birocrația și corupția. Totodată, acesta face posibilă interconectarea cu alte platforme guvernamentale, astfel încât utilizatorii să poată accesa pe un singur portal mai multe tipuri de date, cum ar fi, de exemplu, cele din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau Portalul instanțelor Naționale de Judecată.

Conceptul de ”contractare deschisă” este unul relativ nou, astfel că bazele inițiativei ”Open Contracting” au fost puse în 2010, cu prilejul unui eveniment ce a avut ca scop îmbunătățirea guvernării industriei extractive din Africa. Printre primii susținători ai inițiativei au fost organizații de renume internațional, precum World Bank Institute (WBI), Transparency International (TI), Agenția de Cooperare Internațională (GIZ), etc. Necesitatea unui instrument care să genereze mai multă transparență și eficiență în achizițiile publice a determinat implementarea contractării deschise și în Republica Moldova”, a explicat economista, Diana Enachi în fața participanților din cadrul atelierului de lucru privind contractarea deschisă, care a avut loc astăzi.

Directorul de programe de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga susține că achizițiile publice reprezintă un aspect esențial al investițiilor publice: stimulează dezvoltarea economică în Europa și reprezintă un element important pentru dinamizarea pieței unice. În Republica Moldova, Banca Mondială a început un proces amplu de armonizare a principiilor şi procedurilor de achiziţii publice. Principiile de bază pentru achiziții publice sunt: transparență, economie şi eficienţă, oportunităţi egale pentru toţi cei care licitează, ajutor pentru contractori și întreprinderi mici locale.

Agenții economici au declarat, în cadrul evenimentului, că se confruntă cu o informare redusă, controale inopinate și lipsa colaborării dintre autoritățile contractante și decidenți.

Atelierul a fost organizat de către IDIS Viitorul în cadrul proiectului: ”Dezvoltarea contractării deschise în Moldova prin activități de informare și de consolidare a capacităților pentru participanți la procesul de achiziții publice (Developing Open Contracting in Moldova trough informing and capacity building activities for participants in public procurement process)”, finanțat de Banca Mondială.