Femeile din Moldova încă ezită să raporteze cazurile de discriminare pe criteriul de sex în câmpul munciiConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a constatat discriminarea pe criteriu de sex în câmpul muncii.

M. C. este specialist în domeniul IT, iar în vara anului 2015 se află în căutarea unui loc de muncă. Petiționara a aplicat la mai multe posturi vacante, inclusiv la cel de administrator de rețea din cadrul companiei reclamate.

Potrivit declarațiilor petiționarei, anunțul privind postul vacant nu conținea detalii privind careva cerințe specifice legate de sexul persoanei. Deoarece nu a primit un răspuns, Marina a contactat compania angajatoare pentru a afla detalii despre aplicația sa. Ea a fost invitată la un interviu formal, iar la final i s-a spus că va fi contactată. Pentru că a fost din nou ignorată, Marina a mai telefonat la angajator și a aflat că postul vacant a fost suplinit. Motivul invocat de reclamat a fost faptul ca pentru postul de administrator de rețea compania avea nevoie de un bărbat și respectiv ei nu au putut angaja o femeie.

În aprilie 2016, Consiliul a constatat că faptele expuse în plângerea petiționarei reprezintă discriminare  pe criteriu de sex în câmpul muncii, conform Art. 1, 2 coroborate cu Art. 7 alin.2  lit. b) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității

Potrivit avocatului Promo-LEX, Dumitru Sliusarenco: „În societatea noastră încă există percepția că femeile nu ar trebui să ocupe anumite funcții, fiind inferioare în acest sens bărbaților. Din păcate, multe femei acceptă tacit această atitudine și nu se opun discriminării în câmpul muncii. Este foarte important ca, atunci când există cazuri de discriminare, acestea să nu fie tolerate. Acest lucru va contribui la creșterea gradul de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor, la îmbunătăţirea situaţiei femeilor pe piaţa muncii și la eliminarea diferenţelor dintre genuri”.

Potrivit unui Studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare despre egalitățile salariale de gen în Moldova, salariul bărbaţilor este cu 12,4% mai mare comparativ cu salariul mediu al femeilor. Diferenţa salarială este asemenea unei taxe invizibile, achitate de 93,63% din femeile angajate în economia Moldovei. În 2014, valoarea pierderilor medii anuale, pe care le-au suportat femeile din cauza diferenţelor salariale, a fost de 7620 MDL. Această taxă invizibilă, aplicată în mare parte femeilor, are o valoare de 57150 MDL în activităţile de editare, 45199 MDL în domeniul IT, mai mult de 30000 în domeniul consultanţei în afaceri şi sectorului financiar.

Pe de altă parte un alt studiu realizat de către Centrul de Drept al Femeilor, Bărbații și egalitatea de gen în Moldova, 90,5% dintre bărbați și 81,5% dintre femei consideră că pentru o femeie cel mai important lucru este a avea grijă de casă și de a găti pentru familia ei.

Asistența juridică a fost acordată de către Asociația Promo-LEX în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acțiunilor de advocacy”, proiect implementat de The Equal Rights Trust și Asociația Promo-LEX și finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova.

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 069637849, Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail: pr@promolex.md