Îmbunătățirea situației în domeniul nediscriminării trebuie să înceapă cu îmbunătățirea legislațieiO analiză a legislației Republicii Moldova și compatibilitatea acesteia cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării, precum și recomandările rezultate din analiza efectuată au fost definitivate și publicate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice (ECPI). Analiza este disponibilă în limbile română, engleză și rusă.

Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării a examinat, în special, mecanismul național de protecție împotriva discriminării creat prin Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității din 25 mai 2012 și anume mandatul și practica Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE) și a instanțelor de judecată. Astfel, una dintre constatările-cheie ale studiului este că Legea nr. 121, în mare parte conformă standardelor europene, are o lacună majoră ce ține de competențele CPPEDAE. Legea acordă CPPEDAE competențe privind legislația și politicile, prevenirea discriminării și examinarea plângerilor individuale. În același timp, legea nu-i acordă două competențe importante, care reduc semnificativ rolul CPPEDAE: cea de a aplica sancțiuni pentru faptele de discriminare și de a sesiza Curtea Constituțională în cazul în care consideră că unele prevederi legislative sunt discriminatorii.

Recomandarea-cheie a studiului constă în revizuirea Legii nr. 121 și a cadrului normativ conex pentru a acorda CPPEDAE competențe depline, și anume competența de a aplica sancțiuni pentru faptele de discriminare și dreptul de a sesiza Curtea Constituțională. Recomandările formulate în urma efectuării analizei sunt adresate Guvernului, instanțelor de judecată, CPPEDAE, Biroului de Relații Interetnice și Avocatului Poporului. Totodată, studiul va fi o resursă utilă pentru reprezentanții societății civile și ai comunității donatorilor, interesați de promovarea egalității și nediscriminării în Republica Moldova.

Documentul a fost elaborat de CRJM în parteneriat cu ECPI, în cadrul proiectului „Promovarea egalității – consolidarea agenților schimbării”, finanțat de Uniunea Europeană.

În cadrul proiectului au fost implementate două programe de formare de formatori în domeniul nediscriminării, unul pentru cadre didactice și altul pentru asistenți sociali. Formatorii instruiți au desfășurat 15 instruiri-cascadă pentru 188 cadre didactice și 118 angajați din asistența socială din țară. În cadrul programului au fost elaborate Curricula pentru formarea continuă în domeniul nediscriminării (pentru cadre didactice și pentru asistenți sociali) și Curricula pentru formarea de formatori în domeniul nediscriminării (pentru cadre didactice și pentru asistenți sociali), inclusiv un ghid-resursă, care sunt disponibile în limbile română și rusă.

În cadrul proiectului urmează a fi publicate două ghiduri – pentru juriști și nejuriști – în domeniul egalității și nediscriminării.