La Chișinău se desfășoară cea de-a doua ediţie a Forumului pe Inovații în Guvernareimage

Pe  26 - 27 noiembrie 2015 la Chișinău se desfăşoară Forumul Inovației în Guvernare. Evenimentul este organizat de Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britaniei şi Suediei în Republica Moldova, precum și al companiei Moldcell.

Forumul a reunit practicieni din Suedia, Marea Britanie și Moldova, cu o vastă experiență de lucru în sectorul public, pentru a împărtăși și discuta experiențele lor în remodelarea modului în care serviciile publice sunt prestate şi politicile publice elaborate, cu implicarea cetățenilor.

Astfel, evenimentul a conturat tendințele în reproiectarea serviciilor publice la nivel internațional și regional, în același timp, evidențiind "campionii" care introduc inovații în sectorul public din Republica Moldova.

"Suntem la început de cale în sensul aplicării abordărilor inovative în reforma serviciilor publice, în elaborarea de politici publice. De aceea, necesitatea de a învăța despre practicile de succes ale guvernelor mai avansate în acest domeniu, cu ajustarea acestora la specificul țării noastre, este un imperativ al etapei la care ne aflăm.”, a declarat Sergiu Ceauș, Secretarul General Adjunct al Guvernului.

La forum au fost prezentate modalităţi prin care guvernele lumii au stabilit laboratoare de inovaţii sociale, pentru a putea răspunde provocărilor cu niște soluții eficiente, în condițiile răspândirii pe larg a tehnologiilor informaționale, democratizării societăților, dar și ca răspuns la crize și la creșterea austerității bugetare în mai multe țări.                                                                                                                              

În 2014, Centrului E-Guvernare și PNUD Moldova au lansat MiLab (Laboratorul de Inovaţii Sociale), pentru a asista Guvernul în cooperarea și co-crearea soluțiilor cu cetățenii Republicii Moldova. MiLab a fost implicat în mai multe proiecte, printre care se includ și optimizarea serviciului de indemnizație lunară de îngrijire a copiilor, împreună cu Compania Națională de Asigurări Sociale, re-proiectarea unei secții a poliției comunitare din Chișinău, împreună cu oamenii din comunitate. Acum MiLab lucrează alături de Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministru la optimizarea serviciului de obținere a certificatului de export al produselor de origine animalieră.

"Instituțiile publice trebuie să învețe să vorbească aceeași limbă, iar inovația este limba viitorului, care poate alinia modelul instituțional învechit la cerințele cetățenilor secolului 21. Un Guvern inovator înseamnă: o economie inteligentă pentru a sprijini nivelul nostru de trai, o mai bună utilizare a banilor publici, implicarea cetățenilor prin inovare socială, o viață mai sănătoasă.”, este de părere Directorul Executiv al Centrului de E-Guvernare, Iurie Țurcanu.

Ulziisuren Jamsran, Reprezentanta de țară UN Women în Moldova, din numele echipei de ţară ONU, a afirmat: "În acest moment dificil pentru Moldova, restabilirea încrederii cetățenilor în instituțiile guvernamentale este de o importanță extraordinară. Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor și a politicilor publice, și aducerea lor mai aproape de nevoile oamenilor prin inovare, ar putea avea o mare contribuție în sensul sporirii încrederii. ONU este bucuroasă să sprijine dezvoltarea unei culturi a inovării în cadrul guvernului, iar continuitatea acestui Forum demonstrează angajamentul nostru. "

La eveniment au fost prezenți peste 80 de participanţi, oficiali ai Guvernului RM, funcționari publici la nivel central și local, reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare a RM. Un Forum similar va fi desfăşurat şi în 2016.

Informaţie de contact

Cristina Lisii, comunicare și informare în cadrul Centrului de Inovații Sociale, GSM: (+373) 69 805062, Cristina.lisii@undp.org