Litigare Strategică - instrument de promovare a egalității în MoldovaDSC 0119La 23 iunie 2015, Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust, Londra au organizat masa rotundă “Litigare Strategică  - instrument de promovare a egalității în Moldova”.

Invitații din cadrul evenimentului - avocați, juriști, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și autorităților publice, au discutat despre importanța activității de litigare strategică pentru prevenirea și combaterea discriminării în R. Moldova.

Andrei Brighidin, membru al Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, a prezentat mai multe decizii ale Consiliului pe cazuri cu potențial strategic care se referă la discriminare în câmpul muncii, acces la justiție, acces la bunuri și servicii publice, altele. Discuțiile pe marginea deciziilor Consiliului au trezit mai multe dezbateri, în mod special, a fost discutată Decizia Consiliului 009/2013 privind discriminare pe criteriu de limbă în acces la justiție.

Potrivit lui Andrei Brighidin, existența Legii nr. 121, dar și crearea și activitatea Consiliului, nu sunt suficiente pentru a asigura egalitatea în Moldova: “Pe lângă Consiliu există și alți subiecți cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și aici apare și importanța activității de litigare strategică. Deoarece, foarte frecvent, se poate întâmpla ca deciziile Consiliului să fie anulate de instanțele de judecată sau să fie ignorate de către autoritățile publice, intervine importanța proceselor strategice. Organizațiile neguvernamentale și avocații au posibilitatea să preia aceste cazuri și să utilizeze sistemul judiciar din R. Moldova, dar totodată și mecanismele de protecție a drepturilor omului existente la nivel regional și național pentru a redresa anumite probleme structurale, anumite comportamente discriminatorii sau anumite legi și practici discriminatorii.”

În cadrul evenimentului, mai mulți avocați, au prezentat cazuri strategice reprezentate în fața Consiliului de egalitate și instanțelor naționale de judecată: Cauza Elena Voronina privind redobândirea capacității juridice, detalii aici; Cazul Cornel Baran privind discriminare în acces la educație pe criteriu de dizabilitate și negarea acomodării rezonabile, detalii aici; Cazul Alexandru Cebotari privind discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la servicii publice și lipsa acomodării rezonabile, detalii aici; Cazul Avocații c. CNAM privind discriminarea bazată pe statutul profesional și pe avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, detalii aici; și Cazul Tatiana Machina privind lipsa acomodării rezonabile pentru persoanele cu dizabilități în penitenciar, detalii aici. În toate aceste cazuri, avocații au reușit nu doar să-și apere și ajute beneficiarii, dar și să miște carul din loc.

Aceste cazuri vor servi drept precedent pentru alte persoane în situații similare, vor contribui la eradicarea anumitor probleme de sistem și vor forța anumite schimbări în politicile și practicile discriminatorii existente.

Despre importanța litigării strategice ca instrument în domeniul asigurării egalității pentru promovarea drepturilor omului, a vorbit experta britanică Joanna Whiteman, șefa departamentului de Litigare din cadrul The Equal Rights Trust: “Considerăm că juriștii și avocații au un rol important în promovarea egalității în Moldova. Legislația națională conține prevederi importante în vederea protejării populației împotriva discriminării. Cu toate acestea, monitorizarea efectuată de către Promo-LEX și The Equal Rights Trust, arată o răspândire largă a stereotipurilor și persistența inegalității în societate. Astfel, de exemplu, vedem că Romii continuă să fie discriminați în accesul la serviciile publice, persoanele cu dizabilități mentale sunt instituționalizate forțat și sunt  deținute în condiții inumane, iar opinia politică a funcționarilor publici determină stabilitatea locului de muncă. Litigarea strategică poate fi și trebuie folosită pentru a ne asigura că astfel de abuzuri sunt condamnate, iar legislația anti-discriminare este aplicată astfel încât întreaga populație să beneficieze de o veritabilă egalitate”.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acțiunilor de advocacy”. Proiectul este implementat de The Equal Rights Trust și Asociația Promo-LEX cu suportul financiar oferit de către Uniunea Europeană.

Pentru mai multe detalii, contactați: Olga Manole, Coordonatoare a Programului Drepturile Omului, Asociația Promo-LEX, Tel: (+373 22) 44 96 26, 450024, e-mail: olga_manole@promolex.md