Consolidarea independenței în mediile de comunicareCentrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Internews, lansează un proiect nou -”Consolidarea independenței în mediile de comunicare din R. Moldova” - care își propune să aplice anumite inovații în practica jurnalistică moldovenească, să încurajeze dialogul între tineri și utilizarea Internetului de către generațiile în vârstă, să modernizeze conținutul instituțiilor media locale.
 
În cadrul proiectului vor fi organizate un Laborator de inovații multimedia pentru dezvoltarea jurnalismului interactiv și un Media App Hackathon. Cele două evenimente vor crea punți de legătură între jurnaliști, specialiști în noile tehnologii, programatori, activiști și reprezentanți ai publicului. Acțiunile au scopul să găsească noi căi și platforme de interacțiune online între instituțiile de presă și audiența lor, astfel încât membrii comunității să poată participa la generarea conținutului jurnalistic și la dezbaterea politicilor publice.
 
Evenimentele vor fi adresate comunității media autohtone în general și, în particular, unui număr de 12 instituții de presă locale, care vor fi implicate în calitate de parteneri ai proiectului. Partenerii vor fi selectați de către un grup de experți din cadrul instituțiilor media locale, inclusiv din regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, și vor fi implicați într-o serie de alte activități. Instituțiile presei locale partenere vor beneficia și de pachete multimedia intitulate ”Moldova Plus”, pe care le vor putea folosi pentru a-și varia conținutul.
 
Centrul pentru Jurnalism Independent va anunța un concurs separat pentru pregătirea  pachetelor multimedia. Acestea vor consta din materiale video, audio, fotografice și scrise, vor reprezenta diverse genuri de presă și vor acoperi teme de interes național.
 
Proiectul va oferi comunității jurnalistice din R. Moldova un curs practic de jurnalism de date, pentru a putea valorifica noile oportunități oferite de participarea Moldovei la programul Open Government Partnership. 
 
Un element distinct al proiectului îl va constitui încurajarea dialogului între tineri prin intermediul unor cluburi de discuții cu format interactiv, cu genericul ”European Cafe”. De asemenea, Centrul pentru Jurnalism Independent va organiza o tabără de educație mediatică pentru adolescenți.
 
O campanie de informare inedită - ”Mătușica online” - va populariza Internetul printre oamenii în etate, în special, din zonele rurale, pentru a-i informa și a-i implica în viața socială.
 
Proiectul Consolidarea independenței în mediile de comunicare din R. Moldova”  este implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews, în perioada decembrie 2014 - iulie 2016, cu suportul financiar al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat american.
 
 
Persoane de contact:
Angela Sîrbu, directoare de proiect - sirbuangela@gmail.com
Adriana Solovei, coordonatoare de proiect – coordonator@ijc.md