SEMNAL DE ALARMĂ cu ocazia Zilei Mondiale de prevenire a abuzului asupra copiluluiAstăzi, 19 noiembrie este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copilului, iar mâine, 20 noiembrie, întreaga lume  marchează  25 ani de la Semnarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.

Aceste 2 zile semnificative pentru copilăria fiecărui copil sunt un bun prilej de a atenționa autorităţile, părinții și întreaga societate că drepturile copilului încă sunt încălcate în 2014. Subestimarea fenomenului violenţei are loc atât la nivel individual şi comunitar, cât şi la nivelul societăţii. Disciplinarea prin  pedepse fizice şi umilitoare este adesea percepută ca fiind normală, în special atunci când nu are ca rezultat o vătămare „vizibilă” sau de durată. Deşi din 2008 în Republica Moldova pedeapsa corporală a copiilor este interzisă prin lege, datele studiilor din 2014 ne demonstrează că 48% din copiii cu vârsta cuprinsă între  2-14 ani sunt supuşi pedepsei fizice, în timp ce doar 22% din copii sunt disciplinaţi prin metode non-violente

 Cu toate că se depun eforturi maxime în prevenirea și combaterea acestui fenomen, statisticile ne arată că realitatea este încă dură cu mulți copii supuși zi de zi diverselor forme de violență care rămân adesea neraportate.

În Republica Moldova, fiecare persoană este obligată prin lege să raporteze orice caz suspect de abuz asupra copilului, iar instituţiile statutului trebuie să intervină prompt. În luna aprilie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Instrucțiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului. Mecanismul intersectorial de cooperare este prevăzut de Legea nr. 140 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi și reprezintă un instrument pentru profesioniştii responsabili de protecţia copiilor (pedagogi, medici, asistenţi sociali, poliţişti, autorităţi tutelare, alţii) în identificarea, referirea, asistenţa copiilor în situaţii de risc şi a celor care suferă de violenţă, neglijare, exploatare în toate mediile sociale: familie, şcoală, comunitate.

Necesitatea aplicării acestui mecanism este dictată de costurile umane, sociale, economice enorme şi inacceptabile ca urmare a nerespectării drepturilor copiilor la protecţie în Republica Moldova.

Centrul Național de Prevenire a Abuzului asupra Copilului bate un semnal de alarmă privind gravitatea fenomenului și îndeamnă părinții, profesioniștii, autorităţile să promoveze modele sănătoase de educație și comunicare, ignorând bătaia, strigătele, cuvintele umilitoare. Totodată, lansăm un mesaj de ÎNCURAJARE către întreaga societate să ia atitudine și să raporteze orice caz suspect de abuz asupra copilului.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  abuzul reprezintă orice formă de maltratare fizică şi/sau psihică, abuz sexual, neglijare, tratare neglijentă sau exploatare în scopuri comerciale sau orice alt tip de exploatare care poate cauza daune efective sau potenţiale pentru sănătatea, supravieţuirea, dezvoltarea sau demnitatea copilului în contextul unei relaţii de responsabilitate, încredere sau autoritate

VIOLENȚA ÎN CIFRE

  • Conform celui mai recent studiu global lansat de UNICEF se arată că: În Republica Moldova 76% din copiii cu vârsta de 2-14 ani au fost supuși disciplinei violente, dintre care 48% pedepsei fizice, iar 69% agresiunii psihologice. Prin comparație, doar 15% din părinți și îngrijitori consideră că pedeapsa fizică este necesară pentru a educa un copil.
  • Conforma datelor statistice emise de MAI se constată că: În prima jumătate al anului 2014 au fost înregistrate 477 de infracțiuni săvârșite cu implicarea minorilor, dintre care 125 au fost supuși abuzului sexual, 89 au fost supuși abuzului fizic/exploatării, iar 8 au fost expuși neglijării.
  • Conforma datelor statistice înregistrate de CNPAC privind asistența acordată copiilor victime ale abuzului se arată că în prima jumătate al anului 2014: Au fost asistați 425 de copiii victime ale abuzului, dintre care 140 cazuri de abuz sexual, 132 cazuri de abuz fizic, 104 cazuri de abuz psihologic și 47 cazuri de neglijare asupra copiilor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Centru de resurse în domeniul prevenirii abuzului față de copii – www.amicel.org.md

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii

Tel.: 022 75-88-06, Fax: 022 74-83-78

Web: www.cnpac.org.md

E-mail: office@cnpac.org.md

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bVVMBJNCalY