Promo-LEX continuă Dezbaterile Regionale dedicate finanțării partidelor politice în campania electorală 2014

IMG 0304Asociația Promo-LEX în parteneriat cu Fundația Stefan Batory (Polonia) și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a desfășurat la 7 octombrie curent o nouă Dezbatere Regională dedicată finanțării partidelor politice și a campaniei electorale în ajunul Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014. Scopul Dezbaterii Regionale a fost oferirea spațiului de discuție pentru actorii implicați în procesul electoral la nivel local și regional, cu privire la situația curentă din domeniul finanțării campaniilor electorale și examinarea soluțiilor care se impun pentru asigurarea unor alegeri libere, corecte și transparente.

Evenimentul a avut loc în mun. Chișinău și a întrunit reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), Centrului de Instruire continuă în Domeniul Electoral precum și reprezentanți ai organizațiilor teritoriale ale partidelor politice, ai administrației publice locale și ai organizațiilor societății civile din raioanele Ialoveni, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Criuleni și Ungheni.

Participanții au manifestat un interes sporit față de modalitatea de finanțare a partidelor politice în cadrul campaniei electorale. Un subiect pe larg dezbătut a vizat plafonul mijloacelor financiare pe care un concurent electoral le poate utiliza în cadrul campaniei electorale. În acest sens, dna Cristina Oțel, șef-adjunct a Direcției Financiar-Economice a Comisiei Electorale Centrale a precizat că: „În scopul asigurării egalității de șanse a tuturor concurenților electorali și a oferirii posibilităților egale în asigurarea tehnico-materială și financiară a campaniei electorale, precum și pentru a menține partidele în albia legalității, a fost instituită norma legală potrivit căreia, în perioada campaniei electorale, CEC stabilește plafonul mijloacelor electorale ce pot fi virate în fondul electoral. Acest plafon constituie în sine o restricție atât în ceea ce privește acumularea de venituri, cât și a sumelor ce pot fi cheltuite efectiv de către un concurent electoral."

La fel, în cadrul dezbaterilor participanții au discutat activ despre practicile existente în domeniul finanțării partidelor politice, importanța monitorizării civice a finanțelor concurenților electorali și a utilizării resurselor administrative. În acest context, participanții au discutat despre modalitatea curentă de finanțare a campaniilor electorale dar și despre necesitatea finanțării de către stat a partidelor politice/concurenților electorali. Importanța introducerii unor sancțiuni mai aspre pentru nerespectarea legislației în vigoare privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale a constituit un alt subiect de discuţii. În acest context, Corneliu Cirimpei, Șeful echipei de analiză a Efortului Promo-LEX de Monitorizare a alegerilor a menționat că: „Asociația Promo-LEX va monitoriza utilizarea resurselor financiare ale concurenților electorali și va indica asupra eventualelor încălcări de acest fel." Totodată, la finalul dezbaterii participanții au menționat că, ținând cont de situația politică curentă, Efortul Asociației Promo-LEX este unul necesar.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Promo-LEX în parteneriat cu Fundația Stefan Batory în cadrul Proiectului „Monitorizarea civică a finanțelor în campania electorală pentru Alegerile Parlamentare 2014". Proiectul este cofinanțat în cadrul Programului de Cooperare și Dezvoltare „Sprijin pentru democrație" al Ministerului Afacerilor Externe al Republici Polone.

Pentru informații suplimentare, contactați:
Galina Sanduța, Ofițer de Presă, Efortul de Monitorizare Promo-LEX
Telefon: 069 95 82 89, Email: galina.sanduta@promolex.md