Burse de masterat pentru tinerii din serviciul public, ediţia 2013Ieri, 24 august 2013, Centrul de Informaţii Universitare a organizat o recepţie festivă cu ocazia desemnării finaliştilor programului de Burse de masterat pentru tinerii profesionişti din serviciul public, Opţiunea I şi Opţiunea II, ediţia a 3-a.

Bursele sunt oferite în cadrul „Programului de instruire şi dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici din Moldova”.

În concursul din cadrul celei de-a treia ediţii, ultima la număr, de desfăşurare a programului au participat 34 tineri din serviciul public de la 7 autorităţi publice din Republica Moldova. În rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru concurs, testării cunoştinţelor într-o limbă străină şi prestaţiei tinerilor la interviu, în cadrul Opţiunii I, au fost selectaţi 4 finalişti pentru a pleca la studii de masterat la universităţile plasate în SUA, şi, în cadrul Opţiunii II, au fost selectaţi 8 finalişti (6 candidaţi noi şi 2 - reaplicanţi pentru al doilea an de studii) pentru a pleca la studii de masterat la universităţile din ţările Uniunii Europene. Bursele oferite vor acoperi costurile de studii, cazare, masă şi alte costuri ce ţin de şederea în ţara gazdă, inclusiv transport intern şi extern. Valoarea burselor a variat în dependenţă de durata studiilor şi a costurilor necesare pe întreaga perioadă de studii.    

Programul de instruire şi dezvoltare preofesională pentru funcţionarii publici din Moldova a fost lansat în octombrie 2010 de către Centrul de Informaţii Universitare, cu sprijinul financiar al [1]Fondului de Urgenţă al Institutului pentru o Societate Deschisă, Programul Burse regionale, Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi susţinut de Guvernul Republicii Moldova.

Scopul programului este facilitarea procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, implicaţi în realizarea responsabilităţilor de elaborare/coordonare/implementare a politicilor publice, planificare strategică şi management al autorităţilor şi reîncadrarea acestora în serviciul public pentru 3 ani.

Programul a beneficiat de un suport financiar suplimentar, în perioada anului 2012, oferit de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în scopul motivării suplimentare a funcţionarilor publici prin oferirea unor activităţi de instruire aprofundată, cursuri de limbi străine avansate, tehnici de elaborare a unui CV, a unei scrisori de intenţie, pregătirea unui dosar/aplicaţii, tehnici de intervievare, cursuri pentru consolidarea cunoştinţelor în susţinerea testelor oficiale solicitate de către universităţile gazdă. Astfel, peste 120 de tineri din serviciul public au beneficiat de aceste activităţi.

În cadrul celor 3 competiţii anuale organizate, 98 de tineri profesionişti din servicul public au participat la concurs, dintre care 34 de tineri au beneficiat de Burse de masterat anuale pentru a studia la universităţile din ţările Uniunii Europene, SUA, Canada, Norvegia şi Elveţia, respectând  angajamentul de a se reîntoarce în Moldova pentru a prelua, garantat, funcţia precedentă sau a fi angajat într-o nouă funcţie, în serviciul public pentru cel puţin trei ani.  

Angela Muşet, Directorul Centrului de Informaţii Universitare:

„Prin intermediul acestui proiect am susţinut tinerii din serviciul public, oferindu-le posibilitatea de a se perfecţiona în domeniul de competenţă, într-o altă societate dezvoltată de alternativă. O societate prosperă are nevoie de un Guvern dinamic cu capacităţi consolidate în promovarea şi implementarea reformelor. Astfel, pentru tinerii din serviciul public am organizat activităţi de instruire aprofundată, am oferit burse de studii la universităţile prestigioase de peste hotare, pentru a obţine studii performante şi ulterior să le aplice în autorităţile din Moldova. Ca urmare, avem rezultate multaşteptate, absolvenţii, beneficiari ai acestui program activează deja în serviciul public aplicînd cunoştinţele acumulate, inclusiv tineri pregătiţi cu capacităţi şi cunoştinţe dezvoltate. Ţinînd cont de amploarea programului, ne dorim ca acesta să devină unul de durată, deoarece cunoştinţele afirmă profesionalismul tinerilor şi contibuie la modernizarea unei societăţi.”    

Pavel Burghelea, Ministerul Justiţiei, bursier al programului, ediţia 2013:

„Studiile la care am fost admis prezintă o utilitate deosebită pentru Guvernul RM din perspectiva reformei administraţiei publice, reingineriei şi reorientării serviciilor publice către cetăţeni, programului de e-transformare, în particular, şi a programului Guvernului şi reformei sectorului justiţiei în general. In acelaşi timp aceste studii sunt destul de costisitoare, iar cumulativ cu alte cheltuileli asociate plecărilor frecvente în străinătate, costurilor de cazare şi trai, fără un suport financiar considerabil - oferit cu generozitate de către CIU şi donatori, participarea mea la studii nu ar fi fost posibilă.”

 [1] Fondul de urgenţă este un program internaţional creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală