ADEPT lansează Şcoala Tînărului Lider Politic, ediţia XII

liderismAstăzi, 1 noiembrie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT lansează ediţia XII a Şcolii Tînărului Lider Politic.

În perioada noiembrie 2012 – mai 2013, proiectul îşi propune instruirea a 40 de lideri ai aripilor tinere ale partidelor politice, ONG-urilor şi mass-media în domeniul comunicării, politicilor consensuale, reglementării conflictelor, partidelor politice şi modului de funcţionare a Uniunii Europene. Tinerii se vor familiariza cu metodele moderne de conducere şi provocările curente de ordin politic, economic şi social, prin intermediul prelegerilor susţinute de politicieni şi experţi din Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

O atenţie sporită va fi acordată iniţierii participanţilor în arta dezbaterilor şi a discursului politic şi îmbunătăţirea nivelului de înţelegere de către aceştia a evenimentelor social-politice din Moldova şi de peste hotare prin intermediul discuţiilor săptămînale.

La şedinţele şcolii vor participa 28 de tineri reprezentanţi ai 11 partide politice şi 12 tineri cu neafiliere politică, care au fost acceptaţi în proiect în baza unui concurs public.

Şcoala Tînărului Lider Politic (ŞTLP) este un proiect al Asociaţiei ADEPT, lansat în 1999, care îşi propune să contribuie la consolidarea sistemului de partide politice din Republica Moldova şi la modernizarea politică a ţării prin formarea şi instruirea unei noi generaţii de lideri politici şi ai societăţii civile. Pînă în prezent, în cadrul celor 11 ediţii ale Şcolii Tânărului Lider Politic au fost instruiţi peste 500 de tineri care actualmente se regăsesc în diverse funcţii de conducere în cadrul partidelor politice şi în instituţii publice şi private.

Ediţia 2012-2013 a Şcolii Tînărului Lider Politic este organizată în cadrul proiectului „Tînărul Lider Politic – promotor al valorilor europene”, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.