Masa rotundă „Evaluarea competenţelor de cunoaştere a limbii române pentru adulţii alolingvi”

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) organizează la 31 ianuarie 2012, ora 10.00,  la Chişinău, masa rotundă „Evaluarea competenţelor de cunoaştere a limbii române pentru adulţii alolingvi", prilejuită de lansarea  unei noi culegeri de teste la limba română pentru alolingvi  pentru nivelurile A1, A2, B1, B2, C1,C2, elaborată în cadrul programului „Instruirea Lingvistică a Minorităţilor Naţionale din Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale din cadrul OSCE (Haga).

Evenimentul va avea loc în incinta ANTEM-ului situat la adresa: str. Iacob Hîncu 10/1, Chişinău.

În cadrul mesei rotunde, ANTEM va prezenta cartea „Teste de evaluare la limba română” pentru alolingvi şi va puncta importanţa evaluării standardizate a limbilor moderne conform prevederilor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, certificarea cunoştineţelor  în contextul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii dar  şi necesitatea instituirii testelor de plasare care conduc la eficientizarea procesului de predare/învăţare  prin omogenizarea grupelor de studiu.

Evenimentul se va desfăşura cu participarea dlui Mihai Moldovanu, viceprim-ministru al Republicii Moldova, dnei Elena Beleacova, director general al Biroului Relaţii Interetnice, dnei Tatiana Potîng, viceministru al Educaţiei, reprezentanţi ai Direcţiilor de Învăţământ Raionale, precum şi Direcţiei Generale de Învăţământ a UTA Găgăuzia, dlui Liubomir Chiriac, director IDIS Viitorul, echipei de experţi şi trainerii locali ai ANTEM.

În perioada 2010-2011, ANTEM cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Haga), a desfăşurat un vast program de predare / învăţare a limbii române, de care au beneficiat peste 700 de alolingvi, fiind încadraţi la nivelul A1-A2, B1-B2, C2 în conformitate cu standardele europene, a dezvoltat o platformă pe mai multe nivele de însuşire, protejare şi promovare a limbii oficiale a statului, a creat o reţea modernă de traineri locali, a făcut cercetări ştiinţifico-metodice şi a elaborat materiale didactice în conformitate cu standardele europene etc.

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, care asigură continuitatea proiectului şi are drept scop facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.