2 ani de dezvoltare regională în nordul Moldovei, cu Agenția de Dezvoltare Regională NordArticol adaugat de: ADR Nord

ADR_Nord_2_ani_1Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a împlinit 2 ani de la fondare, iar Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) - 2 ani de dezvoltare regională. Un an de îndelungate pregătiri și încă un an de multiple activități, toate menite să contribuie la creșterea condițiilor de trai pentru cetățenii din Regiunea Nord a Republicii Moldova.

BĂLȚI, 26 decembrie | Cu ocazia celor 2 ani de activitate a ADR Nord, am organizat o conferință de presă și o masă rotundă cu genericul ADR Nord la 2 ani de activitate: parteneriate, rezultate şi perspective". Cu acest prilej, echipa ADR Nord a prezentat invitaților săi cele mai importante rezultate pe care le-a obținut pînă în prezent. În acest sens, directorul ADR Nord, Ion BODRUG, s-a referit la proiectele de dezvoltare regională aflate în derulare / finisate, colaborarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), programe de instruire, Memorandumuri de înțelegere încheiate de ADR Nord, dar și alte aspecte importante.

ADR_Nord_2_ani_2Proiecte de dezvoltare regională. În 2011, în cel de-al doilea an de activitate, ADR Nord a activat în conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord), document care, în linii mari, presupune dezvoltarea echilibrată a tuturor localităților din Regiunea Nord. Astfel, la Primul Apel de Propuneri de Proiecte (APP) au fost depuse 39 proiecte, dintre care 2 nu au fost eligibile. Din Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) al Republicii Moldova au obținut finanțare 7 proiecte, iar din sursele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) - 2 proiecte. Al doilea APP va avea loc în primul trimestru al anului 2012.

Pe parcursul anului 2011, ADR Nord a avut în gestionare 11 proiecte, dintre care proiecte finanțate din sursele FNDR, 3 proiecte finanțate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și 1 proiectfinanțat din Sursele Republicii Cehe. Din aceste 11 proiecte, implementarea a 3 proiecte (2 proiecte cu finanțare din surse externe) a fost finalizată cu succes, 6 proiecte se află în fază avansată de implementare, iar 3 proiecte, dintre care unul cu finanțare externă, urmează a fi lansate în 2012. Bugetul total al celor 11 proiecte gestionate de ADR Nord depășește suma de 107 mln de lei.

Priorități. ADR Nord urmărește dezvoltarea durabilă şi echitabilă a localităților din Regiunea Nord, reieșind din cele 3 priorități prevăzute de SDR Nord: 1) Reabilitarea infrastructurii fizice; 2) Susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de muncă; 3) Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice. De asemenea, ţinîndu-se cont atît de prevederile legislaţiei naţionale şi europene, cît şi de obligaţiile internaţionale, o atenție sporită se va acorda și proiectelor din domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile. Astfel, implementarea cu succes a proiectelor care reies din prioritățile ADR Nord vor contribui la creșterea nivelului de trai al cetățenilor din regiune.

Mai multe detalii pe www.adrnord.md

telegram