I-a Asamblee de constituire a Reţelei Europene a Asociaţiilor Absolvenţilor Programelor SUA (ENAM - European Network of American Alumni Associations)

ADC membru fondator al ENAM

În perioada 1-2 decembrie 2011 a avut loc I-a Asamblee de constituire a Reţelei Europene a Asociaţiilor Absolvenţilor Programelor SUA (ENAM - European Network of American Alumni Associations) în oraşul Roma (Italia). Aceasta a întrunit lideri ai asociaţiilor absolvenţilor programelor de schimb din 30 de ţări ale Europei Centrale şi de Est, precum şi din regiunea Caucazului, fiind organizată sub egida asociaţiei italiene AMERIGO (Italian Cultural Exchange Programs Alumni Association).

Conferinţa s-a desfăşurat sub genericul „Who is who. Identity in a changing world”. Programul a cuprins două sesiuni interactive de lucru. Prima sesiune, cu tema Dincolo de noul concept al identităţii s-a desfăşurat în solemna Sala del Refettorio a Camerei Deputaţilor Parlamentului Italian. Participanţii au  pus în discuţie stringente subiecte de actualitate, precum, identitatea naturală vs identitatea vituală, idenditatea geografică vs identitatea civică, incluziunea socială  vs izolarea etnică, etc. Printre vorbitorii-cheie au fost Sheila Croucher, profesor la Universitatea Miami (SUA); Mario Marazziti, purtător de cuvânt al Comunita di Sant’Egidio (Italia), Giovanni Maria Flick, preşedinte emerit al Curţii Constituţionale (Italia); Riccardo Luna, jurnalist al Fundaţiei Wired (Italia); Albero Schepisi, profesor la Universitatea John Cabot (Italia); Andrea Romano, profesor la Universitatea Tor Vergata (Italia). În cea de-a doua parte a întrunirii participanţii au asistat la o masă rotundă, în cadrul căreia preşedinţii asociaţiilor absolvenţilor programelor de schimb cu SUA din Marea Britanie, Macedonia, Germania, Moldova, Italia, Olanda şi Spania au prezentat studii de caz privind problema identitară din ţările pe care le reprezentă. În acelaşi context, Svetlana Suveică, preşedinele Asociaţiei pentru Dezvoltare Creativă, a trezit interesul publicului prin analiza problemei identitare din Republica Moldova, sugerând, totodată, soluţii practice întru depăşirea acesteia.

În continuare, liderii asociaţiilor au discutat conţinutul viitoarei Declaraţii de creare a ENAM, precum şi punctele necesare ce urmează a fi incluse în viitorul Statut al organizaţiei. Ambele documente au fost aprobate de către delegaţi. Conform Statutului ENAM, asociaţiile absolvenţilor, acreditate juridic şi active din spaţiul european şi asiatic, pot deveni membre ale ENAM. Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă este membru-fondator al ENAM. Organizaţiile-membre s-au angajat să contribuie la crearea unui cadru comun euroasiatic care ar beneficia dezvoltarea pe toate planurile a comunităţilor absolvenţilor. Curând va fi lansată platforma electronică a ENAM.

Conferinţa a fost onorată de mulţi factori de decizie ai Italiei şi Statelor Unite, precum Antonio Amendola, preşedintele de onoare AMERIGO, David H. Thorne, ambasadorul SUA în Italia şi Rosy Bindi, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor din Italia.

________________________

ENAM, este prima reţea regională a asociaţiilor absolvenţilor programelor de schimb cu SUA  care promovează dezvoltarea şi extinderea comunităţii abolvenţilor în Europa şi Eurasia. Misiunea ENAM este şi de implementa, prin intermediul organizaţiilor membre, proiecte şi iniţiative de cooperare, cum ar fi conferinţe, campanii, produse editoriale ş.a.