Proiectul de lege cu privire la tineret necesită o analiză a impactului de reglementareÎn cadrul şedinţei de discuţie a proiectului de lege cu privire la tineret, desfăşurate miercuri, 09 februarie 2011, Viceminsitrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a menţionat faptul că proiectul de lege cu privire la tineret trebuie să aibă la bază o analiză a impactului de reglementare,

Dl Vadim Pistrinciuc a venit cu un şir de recomandări de perfecţionare a proiectului de lege cu privire la tineret. Acesta a făcut propuneri ce ţin în special de mecanismele de asigurare cu locuinţe pentru tineri, stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor, măsurile de protecţie socială a acestora şi asigurarea financiară a aacestui proiect de lege.

În acest context, Eduard Mihalaş, Director de proiect a specificat că toate aceste propuneri vor fi integrate în varianta finală a proiectului de lege. De asemenea, pentru argumentarea cost-beneficiului şi realizarea unei analize ex-ante, proiectul de lege cu privire la tineret va avea la bază Analiza Impactului de Reglementare. Această analiză urmează a fi făcută publică la sfârşitul săptămânii viitoare în cadrul unei conferinţe axate pe participara tinerilor în elaborarea şi implementarea polivicilor de tineret.

Sandu Coica, Preşedinte CNTM a prezentat practica internaţională ce ţine de cooperarea între instituţiile publice şi structurile neguvernamentale de tineret şi cum această experienţă se integrează în proiectul de lege. De asemenea, Coica s-a referit şi la necesitatea modificării persoanelor definite tinere, conform legislaţiei în vigoare (se propune modificarae vârstei de la 16 – 30 ani, la 14 – 35 ani, după cum este propus în proiectul de lege) pentru a intensifica suportul oferit de către stat tinerilor şi familiilor tinerilor.

În final, Veceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a declarat că este unul din susţinătorii proiectului de lege cu privire la tineret, iar polivicile publice de implementare a acestui proiect de lege trebuie lansate până la aprobarea lui.

Acţiunile de promovare şi adoptare a proiectului de lege cu privire la tineret sunt desfăşurate de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) în cadrul proiectului „Participarea tinerilor in procesul de elaborare, adoptare şi implementare a Legii cu privire la tineret” susţinut financiar de Black Sea Trust for Regional Cooperation şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA).

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactaţi:

Eduard Mihalaş,Membru de Birou CNTM

Direcţia elaborarea şi promovarea polivicilor de tineret

GSM:(+373) 69 80 76 92

Email: mihalas.eduard@gmail.com