Avem nevoie de calificare lingvistică?

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) are plăcerea de a vă invita la masa rotundă „Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii române în baza Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi”, în cadrul proiectului Instruirea lingvistică a minorităţilor Naţionale din RM cu supouvul financiar al Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE, cu oficiul la Haga.

Evenimentul va avea loc la ANTEM, mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu 10/1, ora 10.00, 02 februarie 2011. La eveniment sunt invitaţi oficialii autorităţilor publice centrale, trainerii locali, profesorii universitari, experţii naţionali, metodiştii cu renume, reprezentaţii din mediu academic, reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental, precum şi mass-media.

 

Masa rotundă are drept scop supunerea analizei sistemului de evaluare a limbilor moderne în baza Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Alte subiecte de discuţie vor fi: instruirea trinivelară, pouvofoliul european al limbilor, evaluarea lingvistică pentru obţinerea cetăţeniei, experienţa ţărilor europene privind calificarea lingvistică europeană, experienţa altor state, dar şi multe altele. De asemenea, vor fi dezbătute avantajele şi beneficiile calificării lingvistice europene 

***

La 15 februarie, 2011 Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova dă stauvul Nivelului B1-B2 de însuşire a limbii române în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Moldova.

Echipa ANTEM este formată din 50 de membri din Chişinău, Comrat, Ceadîr-Lunga, Congaz, Basarabeasca, Taraclia, Vulcăneşti, Bender, Tiraspol, Dubasari, Râbniţa, Grigoriopol, Bălţi, Drochia, Soroca, Ocniţa, Briceni, Feropontevka, Beşghioz, Glodeni, Râşcani etc.

ANTEM dispune de o nouă abordare în instruirea alolingvilor, prin diversitatea materialelor elaborate, metodologii aplicate, succesele realizate şi imaginea pozitivă în societate.

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM)

Tel./Fax: (+373 22) 24.57.12, , mob: 069245189, 069662495, 078277511

e-mail: antem.moldova@gmail.com

www.antem.org