Tinerii doresc o dezvoltare a parteneriatului public – privat în promovarea politicilor de tineretVineri, 8 octombrie, 22 de tineri din diverse organizații de tineret au participat la o discuție publică la tema: Inițiative legislative în domeniul tineret și impactul acestora asupra sectorului asociativ. Invitații speciali la acest eveniment au fost Dl Oleg ȚULEA, Vice-ministrul Tineretului și Sportului și Eduard MIHALAȘ, Membru al Biroului Executiv CNTM și coordonatorul proiectului de perfecționare a legislației în domeniul tineretului.

În cadrul discuțiilor Dl Vice-ministru a prezentat inițiativele de revizuire și îmbunătățire a legislației în domeniul tineretului ale Ministerului Tineretului și Sportului, istoria evoluțiilor politicilor de tineret în Republica Moldova și documentele de politici aferente acestora. Totodată, Eduard MIHALAȘ a prezentat aspecte practice ce țin de elaborarea unui proiect de lege sau a unui document de politici și tehnici de lobby și advocacy ale unor asemenea documente în condițiile specifice Republicii Moldova.

În partea a II-a a atelierului tinerii au formulat un set de recomandări și viziuni referitor la mecanismul de promovare a politicilor de tineret și au venit cu propuneri de sporire a participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Printre recomandările propuse de tineri au fost: preluarea de către toate ministerele a practicii de creare a programelor de voluntariat în care să fie incluși tinerii; participarea reprezentanților sectorului asociativ de tineret la ședințele Parlamentului, Guvernului și altor organe ale administrați ei publice; îmbunătățirea cadrului legislativ care ar motiva sectorul privat de a susține organizațiile de tineret, recunoașterea educației non-formale.

Tinerii participanți la atelier au fost selectați din medii diferite: ONG-ri de tineret, grupuri de inițiativă, organizații studențești, tineri voluntari în cadrul diverselor activități sociale, tineri membri ai aripelor de tineret a partide politice etc.

În cadrul proiectului vor fi desfășurate alte 5 ateliere similare pe diverse teme actuale pentru tinerii din țară. CNTM încurajează toți cei interesați de a participa, să urmărească pagina www.cntm.md precum și anunțurile de pe cntm@yahoogroups.com pentru a se înscrie la viitoarele ateliere.

 

Acest atelier a avut loc în cadrul proiectului „CNTM Cafe”, implementat de CNTM cu sprijinului generos al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED). Opiniile exprimate, aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului Statelor Unite sau AED.