Coaliţia Naţională pentru Curtea Penală Internaţională salută ratificarea Statutului de la Roma

Exact 10 ani de la semnarea Statutului de la Roma, la 9 septembrie 2010, cu voturile a 55 de deputaţi a fost votată ratificarea acestui document ce stă la baza Curţii Penale Internaţionale, şi care este atât de important pentru Republica Moldova.

„Deşi ratificarea Statutului de la Roma a avut loc cu o întârziere substanţială, noi salutăm aceasta,” spune Viorel Barbănouă, Secretarul Coaliţiei Naţionale pentru CPI şi Coordonator campanii în cadru Amnesty International Moldova. „Cu toate acestea reamintim autorităţilor RM necesitatea colaborării strânse cu Coaliţia Internaţională Pentru Curtea Penală Internaţională şi CPI atât pentru a îndeplini obligaţiile asumate şi a reafirma dedicaţia RM valorilor democratice şi drepturilor omului, cât şi implementarea de urgenţă a ultimilor paşi pentru intrarea în vigoare a Statutului pentru Republica Moldova.”

„Ratificarea Statutului de la Roma este un pas extrem de important pentru asigurarea respectării drepturilor omului pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi consolidării justiţiei internaţionale în întreagă lume.” a declarat Veaceslav Balan, Preşedintele Amnesty International Moldova şi coordonatorul grupului de lucru al Amnesty International Moldova pe Curtea Penală Internaţională. „Astăzi Republica Moldova a trecut de partea statelor care se pronunţă clar împotriva genocidului, crimelor contra umanităţii şi crimelor de război. Însă aici mişcarea spre reafirmarea justiţiei universale nu se opreşte – acuma Republica Moldova este obligată să implementeze Statutul de la Roma şi să asigure o cooperare activă cu Curtea Penală Internaţională în caz de necesitate.”

„Parlamentul urma să ratifice Statutul de la Roma încă în anul 2007,” a spus Ludmila Popovici, Director Executiv, RCTV Memoria. „Trebuie de reamintit că ratificarea Statutului a fost preconizată şi în Planul de Acţiuni RM-UE pe 2005-2009. Deşi cu o întârziere, Parlamentul a făcut unul dintre cei mai importanţi paşi pentru a realiza obligaţiile tării faţa de comunitatea internaţională. Iar această acţiune este salutată de noi.”

„În vederea asigurării şi consolidării statutului juridic al Curţii Penale Internaţionale şi funcţionarilor acesteia, Republica Moldova trebuie să mai semneze Acordul privind privilegiile și imunitățile Curţii (APIC). La fel în nici un caz Republica Moldova nu trebuie să semneze acorduri de imunitate faţă de jurisdicţia Curţii, care pot submina caracterul universal al competenţei acesteia.” a precizat Sergiu Ostaf, Director, CReDO.

Ion Manole, Director Promo-Lex, a accentuat că „Faptul ratificării Statutului de la Roma fără rezervele privind teritoriul transnistrean este un aspect extrem de pozitiv deoarece garantează includerea acestui spaţiu sub jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale. Astfel, locuitorii acestui spaţiu al Republicii Moldova primesc practic primele garanţii reale privind respectarea unor drepturi si libertăţi, iar persoanele căutate de Curtea Penala Internaţională nu se vor putea adăposti in această regiune.”

„Cu ratificarea Statutului de la Roma s-a îndeplinit încă un angajament al Republicii Moldova faţă de Uniunea Europeană şi ţara noastră s-a apropiat cu încă un pas pe cale de integrare europeană. Îndemnăm autorităţile publice să-şi intensifice şi mai mult eforturi în vederea asigurării supremaţiei drepturilor omului pe teritoriul ţării, aliniindu-l mai strâns la standardele internaţionale şi valorile europene.” a declarat Ion Guzun, Coordonator de Proiecte, IDOM.

Organizaţii non-guvernamentale care fac parte din CNCPI, în special Amnesty International Moldova şi RCTV Memoria, au promovat ratificarea Statutului de peste 8 ani. În vederea consolidării eforturilor în martie 2010 aceste organizaţii au constituit Coaliţia Naţională pentru Curtea Penală Internaţională.

Coaliţia Naţională pentru CPI menţionează că ratificarea Statutului de către Parlament nu este ultimul pas în oficializare definitivă a CPI pe teritoriul RM. Preşedintele interimar al ţării urmează să semneze Decretul pentru promulgare Legii de ratificare. După aceasta instrumentele de ratificare trebuie să fie depuse la o­nU, iar Moldova trebuie să mai semneze Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii (APIC).


Informaţii suplimentare

Curtea Penală Internaţională este un tribunal internaţional permanent, care investighează cazuri de genocid, crime de război şi crimelor împotriva umanităţii cu atragerea la răspundere a persoanelor care au comis aceste infracţiuni. Baza legală pentru existenţa Curţii Penale Internaţionale este Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale – un acord internaţional, adoptat şi deschis pentru semnare şi aderare din 17 iulie 1998 la Roma. Jurisdicţia Curţii se extinde numai asupra statelor ce au devenit ţări-membre ale Curţii Penale Internaţionale, dar în anumite cazuri şi asupra altor ţări conform deciziei Consiliului de Securitate al o­nU. Primăvara anului 2006 Ministerul Justiţiei al RM a elaborat un proiect de lege privind ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale şi l-a transmis spre examinarea Guvernului RM. La 29 ianuarie 2008 Proiectul de lege privind ratificarea Statutului de la Roma al CPI a fost transmis în Parlamentul RM.

Din Coaliţia Naţională pentru Curtea Penală Internaţională fac parte mai multe o­nG-uri, precum Amnesty International Moldova, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului [CReDO], Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova [IDOM], Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” şi Asociaţia Promo-LEX.


Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Amnesty International Moldova: Viorel Barbănouă, Secretar CNPCPI, Coordonator Campanii, +373 22 83 58 08, ext. 13; campaigner@amnesty.md ; www.amnesty.md

Amnesty International Moldova: Veaceslav Tofan, Vice-preşedinte, v.tofan@yahoo.com

CReDO: Sergiu Ostaf, Director, +373 22 21 28 16; ostaf@credo.md ; www.credo.md

IDOM: Ion Guzun, Coordonator de Proiecte, +373 22 83 84 08; ion.guzun@idom.md; www.idom.md

RCTV „Memoria”: Ludmila Popovici, Director Executiv, +373 22 72 49 33; memoria@mdl.net ; www.memoria.md

Asociaţia „Promo-LEX”: Ion Manole, Director, +373 22 44 96 26; info@promolex.md ; www.promolex.md