Asociația Amici dei Bambini, Moldova contractează expert învățare acceleratăAsociația Amici dei Bambini, Moldova contractează expert învățare accelerată

Asociația Amici dei Bambini, Moldova contractează expert învățare accelerată

TERMENI DE REFERINȚĂ

Context: Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini, Moldova implementează, în perioada mai – noiembrie 2023, proiectul de răspuns la criza refugiaților din Ucraina ”Sporirea accesului la oportunități sigure, protectoare și calitative de învățare formală și non-formală pentru copiii ucraineni, strămutați temporar pe teritoriul Republicii Moldova și copiii din comunitățile gazdă prin intermediul centrelor de învățare prietenoase copiilor, Ludotecilor și Ludobusului” finanțat de Education Can’t Wait prin intermediul UNICEF Moldova și PLAN International, Moldova. 

Scopul proiectului: Sporirea accesului la oportunități sigure, protectoare și calitative de învățare formală și non-formală pentru copiii ucraineni, strămutați temporar pe teritoriul Republicii Moldova și copiii din comunitățile gazdă prin intermediul centrelor de învățare prietenoase copiilor, Ludotecilor și Ludobusului.

Învățarea accelerată, numită și „învățare mai bună”, reprezintă arta care favorizează manifestarea la maximum a capacității de învățare a fiecărei persoane. Metodele și tehnicile de învățare (sugestopedia, tehnici de relaxare, relaxare în asociere cu muzica barocă, vizualizarea și imagistica mentală, hărțile mentale etc.) sunt foarte eficiente și duc la optimizarea procesului de învățare printr-un echilibru între suflet și corpul fizic.”  

Tipul contractului: contact prestări servicii

Obiectul contractului: revizuirea și actualizarea a 2 programe de învățare accelerată (program pentru preșcolari și program de învățare a limbii române).

Durata contractului: 2 luni (iunie – iulie 2023)

Sarcini și livrabile:

Descrierea sarcinii

Livrabil

Termen de realizare

Studierea și analiza necesităților de integrare școlară a copiilor ucraineni strămutați temporar pe teritoriul Republicii Moldova (desk review)

Raport  

5 zile

Studierea și analiza programelor de învățare accelerată elaborate în cadrul ”Amici dei Bambini, Moldova” (PIA pentru preșcolari și PIA pentru învățarea limbii străine)

Raport

5 zile

Studierea și analiza experiențelor și a bunelor practici ale altor țări în implementarea programelor de învățare accelerată

Raport

5 zile

Adaptarea PIA ale A.O. ”Amici dei Bambini, Moldova” (pentru preșcolari și pentru învățarea unei limbi române) la necesitățile de integrare școlară a copiilor ucraineni strămutați temporar pe teritoriul Republicii Moldova

PII adaptate

12 zile

Elaborarea suportului de curs (materiale didactice, jocuri educative, de societate, de masă) adaptat PIA pentru preșcolari și de învățare a limbii române pentru copiii ucraineni

Suport de curs elaborat

10 zile

Pregătirea și moderarea unui workshop cu durata de 1 zi pentru 10 persoane (animatori socio-educativi și cadre didactice din școli care găzduiesc copii ucraineni, în vederea transmiterii cunoștințelor de bază și a principiilor de aplicare a învățării accelerate în activitatea didactică formală și non-formală.

Agenda workshop

Lista de prezență la workshop

Chestionare pre și post workshop

3 zile

Total

 

40 zile

 Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politicile de Salvgardare, de Protecție a Copilului și Prevenire a Abuzului Sexual și a Hărțuirii precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini.

Formare, abilități și calități personale:

  • Abilități analitice excelente;

  • Capacitatea de a sintetiza informația și a o prezenta publicului, atât în formă scrisă cât și verbală;

  • Experiență în elaborarea materialelor cu caracter didactic și informativ;

  • Experiență profesională în domeniul livrării atelierelor de formare în domeniul educației formale și non-formale;

  • Cunoașterea limbilor engleză și rusă constituie un avantaj.

Dosarul de aplicare la concurs va conține:

  • CV-ul actualizat și o scrisoare de motivare;

  • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net);

  • Opțional: Orice alte materiale relevante (link-uri la curriculum-uri de instruire, scrisori de recomandare).

Persoanele interesate vor expedia dosarul de aplicare la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Expert învățare accelerată”, până la 31.05.2023.

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.