Angajare de Coordonator/oare de program pentru Dezvoltare organizațională și managementul resurselor umaneCentrul de Informații GENDERDOC-M anunță concursul de angajare pentru funcția de Coordonator/oare de program pentru Dezvoltare Organizațională și Managementul Resurselor Umane.

 

Centrul de Informații GENDERDOC-M este o organizație obștească non-guvernamentală din Republica Moldova, care lucrează pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și persoane transgen).

 

Misiunea Organizației Crearea unui mediu legislativ, juridic și social în societate  pentru persoane de diferite orientări sexuale, identități de gen, expresii de gen și caracteristici sexuale prin dezvoltarea comunității LGBT + prin informare, abilitare, furnizare de servicii și abilitare organizațională.

Programul strategic al organizaţiei:

 • Programul de consolidare a capacităţii organizaţionale
 • Programul de lobby şi advocacy pentru drepturile LGBT
 • Programul de dezvoltare a comunităţii LGBT
 • Programul de Sănătate LGBT

Sarcinile și responsabilitățile:

 • Organizează ședințe săptămânale (sau după necesitate) cu angajații Centrului pentru a monitoriza activitățile proiectului, planificarea muncii etc.
 • Conduce activitatea de planificare și este direct implicat/ă în elaborarea planului strategic al organizației (cel puțin o dată la trei ani) și a altor documente strategice.
 • Împreună cu comisia desemnată, participă la angajarea personalului organizației în baza unui concurs deschis.
 • Atribuie salarii și bonusuri, în conformitate cu politica salarială.
 • Coordonează dezvoltarea politicilor interne și monitorizează implementarea acestora.
 • Împreună cu coordonatorii programului elaborează propuneri de proiecte pentru dezvoltarea organizației.
 • Întocmește contracte și acte de prestare a serviciilor, tabele de evidență a orelor de lucru pe proiecte.
 • Elaborează proiecte de ordine.
 • Participă la întrunirile Senatului organizației și informează Senatul despre activitățile organizației.
 • Elaborează toată documentația internă și regulile de comunicare în interiorul organizației (inclusiv formulare pentru rapoartele de progres săptămânale și lunare, planul de lucru etc.).
 • Întocmește raportul anual privind activitățile organizației pe baza informațiilor furnizate de coordonatorii programelor.
 • Întocmește un raport anual asupra programului pentru Dezvoltare organizațională și managementul resurselor umane.
 • Gestionează pe deplin resursele umane ale organizației, inclusiv prin:
 • activități de dezvoltare profesională a angajatilor,
 • asigurarea condițiilor de munca și a unui mediu de lucru sigur și sănătos,
 • soluționarea conflictelor din cadrul organizației,
 • dezvoltarea responsabilităților funcționale,
 • introducerea noilor funcții în organizație,
 • elaborarea altor reguli și reglementări legate de implementarea de către angajați a sarcinilor lor de muncă,
 • întocmirea și menținerea documentației cu privire la resursele umane ale organizației,
 • organizarea anuală a evaluării și autoevaluării performanței angajaților.

 Competențe și calificări necesare:

 • Cunoașterea limbilor română și engleză. Înțelegerea limbii ruse;
 • Experiență în domeniul Resurse Umane;
 • Experiență în domeniul managementul proiectelor;
 • Studii superioare în unul din domeniile legate de dezvoltarea organizațională și resurse umane;
 • Abilități de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate;
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Office). 

 

Oferim:

 • Program de lucru full time
 • Loc de muncă în oficiu, situat în sectorul Telecentru, mun, Chișinău;
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
 • Activități de teambuilding și well-being.
 • Salariul se va discuta cu candidații pre selectați pentru interviu.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • CV-ul (de maxim două pagini)
 • Scrisoare de motivație (de maxim o pagină).
 • Numele și datele de contact a două persoane pentru recomandare

Dacă te regăsești în cele menționate mai sus transmite dosarul de aplicare până pe 10/04/2023, ora 18:00 pe adresa info@gdm.md cu titlul „Manager resurse umane”

Doar candidații/ele preselectați/te vor fi contactați/te.

 Datele personale vor fi procesate de GENDERDOC-M doar pentru scopuri de angajare.

NB: Procesul de selectare se va desfășura fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, gen, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Articol adaugat de: Anastasiia Danilova