IREX Moldova - Anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time / aproximativ 3 aniIREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice.

Descrierea programului

Comunitatea Mea (CM) este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență cuprinzătoare comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL).

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Descrierea poziției

Coordonatorul de program va asista managerul de politici și cercetare în implementarea activităților componentei 3 prin îndeplinirea sarcinilor administrative. Responsabilitățile includ furnizarea de suport logistic în organizarea evenimentelor, comunicarea cu părțile interesate și asigurarea unei strânse coordonări cu celelalte Componente ale programului CM. Coordonatorul de program va fi responsabil de îndeplinirea sarcinilor atribuite în cadrul programului Comunitatea Mea, inclusiv de îndeplinirea obiectivelor programatice, în conformitate cu reglementările IREX și USAID. El/Ea va raporta managerului de politici și cercetare al programului CM. Lucrul se va desfășura la biroul IREX din Chișinău, cu deplasări, după cum este necesar, în toată Moldova. Durata acestei poziții în cadrul Programului CM este prevăzută pentru aproximativ 3 ani și depinde de finanțarea USAID.

 

Sarcini și responsabilități:

 • Acordarea suportului în monitorizarea și analiza progresului componentei față de obiectivele proiectului și/sau în monitorizarea datelor indicatorilor de proiect;
 • Asistență în elaborarea planurilor de lucru și a altor documente de strategie de proiect pentru Componenta de politici și cercetare;
 • Suport în elaborarea materialelor de proiect, inclusiv, dar fără a se limita la corespondență formală/scrisori/acorduri, fișe informative ale proiectului, procese-verbale ale întrunirilor, documente de politici, cercetări și rapoartele consultanților;
 • Asigurarea colaborării si coordonării cu activitățile programului CM;
 • Gestionarea logisticii pentru evenimente, mese rotunde, întruniri;
 • Susținerea comunicării formale și informale în conformitate cu cerințele CM, USAID, precum și cu legislația națională;
 • Compilarea, introducerea și verificarea datelor legate de procesele de administrare a programului și asigurarea suportului în gestionarea și stocarea fișierelor programatice ale componentei de politici și cercetare;
 • Oferirea de asistență în realizarea activităților, asigurarea comunicării cu beneficiarii programului, inclusiv beneficiarii componentelor;
 • Suport logistic în organizarea deplasărilor. Programarea și coordonarea întrunirilor.
 • Alte sarcini administrative și programatice.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în administrare publică, economie, drept, administrarea afacerilor sau domenii conexe;
 • Cunoașterea proceselor formale și informale de elaborare, adoptare și implementare a politicilor și/sau familiarizarea cu programele de reformă;
 • Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a problemelor administrației publice centrale și locale, bunei guvernări și societății civile;
 • Abilitatea de a lucra cu date, de a efectua cercetări de bază și de a culege informații din surse deschise;
 • Minim 3 ani de experiență relevantă;
 • Experiența de lucru pentru sectorul neguvernamental; experiență anterioară de lucru cu agenții guvernamentale relevante din Moldova sau parteneri internaționali de dezvoltare;
 • Experiență anterioară cu proiecte finanțate de USAID;
 • Abilități profesionale de facilitare, comunicare, cercetare și organizare;
 • Abilități excelente de scriere și editare, inclusiv în limba engleză;
 • Abilități interpersonale și abordare proactivă demonstrată pentru rezolvarea problemelor;
 • Expertiză practică în utilizarea programelor Microsoft Office și a platformelor Teams/Zoom/Google;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română, engleză și rusă;

 

Candidații interesați sunt invitați să aplice pe: Program Coordinator for Policy and Research, Communities and Governance Practice (NEW) | IREX Job Board (ultipro.com) 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.