Consiliul Audiovizualului angajează Consultant principal, Secția asistență Consiliu

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Asigurarea suportului organizatoric şi informaţional membrilor și conducerii Consiliului.
  2. Participarea la planificarea și elaborarea planului de acțiuni, rapoartelor trimestriale și raportului anual de activitate ale Secției.
  3. Asigurarea evidenței corespondenței în cadrul Consiliului.
  4. Efectuarea controlului asupra executării în termen a indicațiilor conducerii CA.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  • 2 ani experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public
  • Cunoașterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
  • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); 
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

Detalii despre formularul de participare la concurs: https://cariere.gov.md/ro/job/consultant-principal/18146

Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2022, 16:30