Consiliul Audiovizualului angajează Specialist superior/ Specialistă superioară, Direcția licențiere furnizori

Sarcinile de bază:

  • Participarea la perfectarea și reperfectarea licențelor de emisie.
  • Ținerea lucrărilor de secretariat.
  • Participă la recepționarea, examinarea rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale.

Calificări profesionale necesare: 

  • Studii superioare, de licenţă sau echivalate,preferabil în media, drept, administrație publică. 
  • Cel puțin 6 luni de experiență în cadrul instituțiilor publice într-o funcție similară. 
  • Cunoașterea legislației în domeniu.
  • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 23 august 202216:30

Detalii despre dosar: 

https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-superior/17874