Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unei echipe de experți sau o entitate care să elaboreze cadrul normativ privind aplicarea telemedicinei/teleconsultațiilor în prestarea Serviciului de îngrijire la domiciliu



Termeni de referință

pentru selectarea a unui grup/echipe de experți sau o entitate care să presteze servicii de consultanță privind elaborarea cadrului normativ privind aplicarea telemedicina (teleconsultații) în prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

 

Organizația

Caritas Cehia

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Termenul limită de aplicare:

7 iunie 2022

Proiectul de referință:

Caritas Cehia - „Tehnologii pentru viitor  - telemedicina în îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova” 

Durata contractului

iunie 2022 – decembrie 2022

Zile de lucru

27 zile în total pentru prezenții termeni

Limba de lucru

Româna

 

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Cehia este o organizație non-profit cu sediul la Praga care implementează proiecte de ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare în 15 țări din întreaga lume (Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa).

Lucrăm în Moldova din 2004. De-a lungul anilor, am implementat 32 de proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune. În 2017, am fost înregistrați în Moldova prin partenerul nostru exclusiv - AO Pro-Development - și am început să implementăm proiecte direct prin intermediul unei echipe locale.

În prezent, implementăm:

proiecte de cooperare pentru dezvoltare care vizează îmbunătățirea sectorului de îngrijire la domiciliu din Moldova, înființarea de centre medico-sociale în raioanele Vulcănești, Ocnița și Grigoriopol, crearea unui sistem funcțional de management al deșeurilor în Criuleni și susținerea procesului de dezinstituționalizare a adulților cu dizabilități și

proiecte de ajutor umanitar care susțin refugiații din Ucraina aflați în Moldova.

Obiectivele noastre strategice sunt concentrate pe următoarele sectoare de intervenție prioritare: capacitarea societății civile, dezvoltarea socială incluzivă, suport în asistența medicală primară, inovare și managementul apei/deșeurilor.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

 

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în parteneriat cu A.O. Homecare implementează proiectul „Tehnologii pentru viitor  - telemedicina în îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova” finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare. Obiectivul specific al proiectului propus este de a sprijini și îmbunătăți funcționarea serviciilor de teleconsultații existente (platformă electronică) în sectorul îngrijirii la domiciliu prin dezvoltarea și/sau modificarea cadrului normativ (concept / standarde minime de calitate/ criterii de acreditare/contractare, metodologie de estimare a costurilor).

Proiectul va contribui la dotarea centrelor medico-sociale cu tehnologii, care sunt necesare prestării serviciilor de îngrijire la domiciliu prin teleconsultații (prin intermediul platformei electronice). Personalul centrelor vor fi instruți în utilizarea acestei tehnologii și în organizarea consultărilor la distanță. Și, nu în ultimul rând, acesta va contribui la reglementarea și dezvoltarea unor acte normative, astfel încât această inițiativă pilotată să fie replicată și extinsă la nivel național.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui grup/echipe de experți sau o entitate, cu formare/experiență relevantă în următoarele domenii: asistență socială, sociologie, medical/sănătate, drept, care să presteze următoarele servicii:     

 1. Elaborarea Conceptului privind aplicarea teleconsultațiilor/telemedicinei în prestarea Serviciului de îngrijire integrată la domiciliu.
 2. Elaborarea standardelor de calitate privind aplicarea teleconsultațiilor/telemedicinei în prestarea Serviciului de îngrijire la domiciliu și a criteriilor de acreditare/contractare;
 3. Prezentarea actelor elaborate în cadrul grupului de lucru guvernamental și definitivarea acestora în baza recomandărilor și sugestiilor atât, a expertului din Republica Cehă, cât și a experților locali/membrilor grupului de lucru.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, grupul/echipa de experți, entitatea vor/va fi responsabili de:

 1. Studierea/analiza platformei electronice și prorietăților acesteia cu ghidarea companiei care a elaborat și asigură mentenanța platformei, analiza cadrului normativ legal existent în domeniul îngrijirilor medicale și sociale, inclusiv integrate la domiciliu;
 2. Elaborarea Conceptului privind aplicarea teleconsultațiilor/telemedicinei în prestarea Serviciul de îngrijire integrată la domiciliu;
 3. Elaborarea Standardelor de calitate privind aplicarea teleconsultațiilor/ telemedicinei în prestarea Serviciului de îngrijire la domiciliu;
 4. Elaborarea criteriilor de acreditare/contractare privind aplicarea teleconsultațiilor/ telemedicinei în prestarea Serviciului de îngrijire la domiciliu;
 5. Studierea/analiza experienței internaționale în comun cu expertul din Republica Cehă din cadrul proiectului, precum și consultarea actelor elaborate cu acesta;
 6. Consultarea actelor elaborate cu managerul de proiect și echipa implicată;
 7. Prezentarea actelor elaborate în cadrul grupului de lucru guvernamental (cel puțin două ședințe);
 8. Definitivarea actelor elaborate și prezentarea acestora conform rigorilor.

Experții selectați/entitatea vor/va fi în comunicare constantă cu expertul din Republica Cehă în domeniul aplicării teleconsultațiilor/telemedicinei în prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, echipa Caritas Cehia, echipa Asociației Obștești „Homecare”, precum și specialiști implicați în dezvoltarea platformei electronice și în prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de max. 7 luni.

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

Nr.

Produsul ce va fi furnizat

Nr. de zile alocate

Termenul de prezentare a primei variante

Termenul limită

1.

Conceptul privind aplicarea teleconsultațiilor/telemedicinei în prestarea Serviciului de îngrijire integrată la domiciliu, coordonat și definitivat.

12 zile

Septembrie 2022

Octombrie 2022

2.

Standarde de calitate privind aplicarea teleconsultațiilor/telemedicinei în prestarea Serviciului de îngrijire la domiciliu, coordonate și definitivate.

12 zile

Septembrie 2022

Octombrie 2022

3.

Criteriile de acreditare/contractare privind aplicarea teleconsultațiilor/ telemedicinei în prestarea Serviciului de îngrijire la domiciliu, coordonate și definitivate.

3 zile

Octombrie 2022

Noiembrie 2022

 

CERINȚE DE CALIFICARE, EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE ALE GRUPULUI/ECHIPEI DE EXPERȚI/ENTITATE:

 • Experiență în domeniul elaborării actelor normative, concepte în domeniul medical și social;
 • Experiență de elaborare a standardelor de calitate, criterii de acreditare/contractare;
 • Experiență în domeniul serviciilor de îngrijire integrată (medico-socială) la domiciliu;
 • Cunoașterea specificului serviciilor de îngrijire la domiciliu (medical, social, integrat);
 • Abilități de comunicare și interpersonale;
 • Abordare pro activă, orientată spre soluții și rezultate.

Competențe lingvictice și abilități IT ale expertului/experților:

 • Cunoașterea fluentă a limbii române;
 • Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avanatj;
 • Abilități avansate de lucru la calculator și domeniul IT pentru înțelegerea propietăților/parametrilor, capacităților de funcționare, fluxurilor de informație pe platforma electronică.

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI RAPORTARE

Se va încheia un contract de prestări servicii cu grupul/echipa de experți sau entitatea selectată în conformitate cu oferta financiară negociată. Achitarea serviciilor va fi efectuară prin transfer bancar, în lei. Numărul de tranșe poate fi negociat la etapa semnării contractului și va fi legat de produsele livrate și zilele lucrate prin prezentarea unui raport (lunar).

PROCEDURA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ccrm@caritas.cz cu indicarea mesajului „Concurs pentru selectarea expert în telemedicină” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_Expert telemedicină_CV

Numele_prenume_Expert telemedicină_Oferta tehnică

Numele_prenume_Expert telemedicină_Oferta financiară

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică care să cuprindă viziunea asupra conceptului/standardelor de calitate/criteriilor de acreditare/contracte;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante domeniului de expertiză.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 07 iunie 2022. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail ccrm@caritas.cz sau la telefonul 079110337.

Aplicațiile sunt revizuite în mod continuu și un candidat potrivit poate fi angajat înainte de termenul limită. Caritas Cehia își rezervă dreptul de a anula procesul de selecție în orice moment.