NRC recrutează Coordonator digital, Informare, Consiliere și Asistență Legală

Toți angajații NRC trebuie să lucreze în conformitate cu valorile de bază ale organizației: dăruire, inovație, incluziune și responsabilitate. Aceste atitudini și credințe ne vor ghida acțiunile și relațiile.

 1. fundal

Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) sprijină persoanele și comunitățile afectate de strămutare în urma crizei din Ucraina și pledează pentru drepturile lor în țările vecine.

Programul NRC de Informare, Consiliere și Asistență Legală (ICLA) în România și Republica Moldova este unul dintre domeniile programatice ale NRC pentru răspunsul său în Ucraina.

Programul ICLA în România/Rep. Moldova se concentrează pe furnizarea de servicii de informare, consiliere și asistență juridică cu privire la documentația civilă, rezidența legală, determinarea statutului de refugiat, locuință și drepturi de muncă, desfășoară activități de consolidare a capacităților pentru părțile interesate relevanți și acțiuni de advocacy, pe aspecte de protecție juridică.

Programul ICLA al NRC pentru România și Republica Moldova ar dori, de asemenea, să valorifice câștigurile și expertiza rezultate din călătoria sa de transformare digitală. ICLA înțelege că tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) ar trebui să joace un rol din ce în ce mai important în furnizarea de servicii juridice beneficiarilor. Noile modalități digitale de furnizare a serviciilor și de interacțiune cu beneficiarii au potențialul de a crește acoperirea programului NRC ICLA, de a spori capacitatea acestuia de a furniza și de a depăși barierele de acces și de a îmbunătăți calitatea și actualitatea serviciilor sale. Aceste noi modalități de furnizare a serviciilor vor contribui la strategia globală a NRC și, în special, la ambiția globală a NRC de a „deveni un lider în utilizarea datelor și a tehnologiei pentru a oferi rezultate mai bune”. 

 1. Rol și responsabilități:

Coordonatorul digital ICLA va contribui semnificativ la transformarea modului în care ICLA își oferă serviciile, prin dezvoltarea și implementarea de soluții digitale. Coordonatorul digital ICLA va fi responsabil pentru coordonarea componentei digitale ICLA în cadrul parteneriatelor sale privind asistența juridică, va sprijini proiectarea, pilotarea și lansarea soluțiilor digitale și va asigura că feedback-ul și învățarea din teren sunt luate în considerare în dezvoltarea strategiilor și produse. 

Responsabilități generale 

 1. Asigurați respectarea ghidurilor, instrumentelor și manualelor NRC.
 2. Sprijiniți managerul de dezvoltare a programului ICLA în colaborare cu ICLA Global Digital PM pentru a dezvolta și executa viziunea și strategia ICLA pentru transformarea digitală.
 3. Asigurați conformitatea cu scopurile și obiectivele strategiei digitale ICLA
 4. Colaborați cu echipa Global ICLA din sediul central pentru a asigura alinierea cu strategiile digitale globale pentru ICLA.
 5. Coordonează și gestionează inițiativele digitale ICLA, inclusiv fazele de dezvoltare, testare și implementare.
 6. Sprijinirea învățării și dezvoltării personalului în inițiative digitale
 7. Contribuie la identificarea posibilelor oportunități de colaborare cu alți actori (umanitar, sector privat, mediul academic, donatori), reprezentând NRC în forumurile relevante și conducând inițiative de promovare legate de proiect.
 8. Asigurarea conformității și aderării la politicile și procedurile NRC, în special în ceea ce privește securitatea informațiilor și standardul de protecție a datelor și face recomandări unităților relevante cu privire la revizuirea/adaptarea politicilor la procesele de inovare/dezvoltare a produselor digitale.
 9. Să supravegheze și să fie responsabil de integrarea liniilor directoare de protecție în activitățile NRC, conform ghidurilor NRC de integrare a protecției și să se asigure că toate încălcările/preocupările raportate sunt rezolvate în mod corespunzător.

Responsabilitati specifice:

 • Coordonează proiecte digitale specifice ICLA, inclusiv gestionarea sistemului de management al conținutului, chatbot și portalul utilizatorilor.
 • Persoana de contact principală pentru toate aspectele site-urilor web Kobli din România, întreținerea de rutină a site-ului și a conținutului și diverse actualizări pentru a se asigura că instanța Kobli se aliniază cu scopurile și obiectivele ICLA.
 • Conducerea implementării pe teren a software-ului digital ICLA, inclusiv organizarea și publicarea conținutului și integrarea platformei software.
 • Implicați-vă cu personalul și partenerii relevanți la nivel național și de teren în proiect pentru a asigura participarea și feedback-ul continuu
 • Coordonează oportunitățile de instruire pentru personalul, partenerii și beneficiarii ICLA în utilizarea instrumentelor digitale.
 • Construirea capacității tehnice adecvate pentru o utilizare durabilă a modalităților digitale pentru furnizarea de servicii juridice
 • Sprijinirea NRC în monitorizarea și evaluarea utilizării modalităților digitale.
 • Coordonați activitățile îndeaproape cu Global ICLA Digital PM pentru a raporta progresul și a asigura alinierea strategiilor.
 • Împărtășiți experiența și lecțiile învățate cu alte birouri de țară în colaborare cu Global ICLA Digital PM.
 • Sprijin pentru eforturile NRC ICLA privind consolidarea coordonării privind asistența juridică
 • Prezidează grupul operativ de asistență juridică și asigură urmărirea și coordonarea cu PWG care decurge din acesta (cu îndrumări și sprijin din partea ICLA PDM)
 • Asistență la organizarea și lansarea de formare și ateliere de lucru legate de asistența juridică
 • Gestioneaza plicurile bugetare atasate realizarii activitatilor de mai sus

CĂUTĂM UN CANDIDAT CU URMĂTOARELE COMPETENȚE:

 1. Competențe

Competențele sunt importante pentru ca angajatul și organizația să ofere rezultatele dorite. Acestea sunt relevante pentru întreg personalul și sunt împărțite în următoarele două categorii:

Competențe profesionale generice:

Acestea sunt abilități, cunoștințe și experiență care sunt importante pentru o performanță eficientă.  

 • Competență în abilități bazate pe web, cum ar fi programarea, aspectul și dezvoltarea de conținut.
 • Context juridic sau expunere și pasiune pentru dreptul migrației și azilului și drepturile refugiaților
 • Fluență în limba engleză, română și rusă scris și vorbit
 • Experiență anterioară în lucrul în medii complexe și cu ritm ridicat
 • Familiaritate cu dezvoltarea de conținut, design web, design grafic, procese de inovare, tehnologii bazate pe cloud, transformare digitală și platforme digitale.
 • Înțelegerea și experiența în conducerea și aplicarea proceselor de proiectare centrate pe om, folosind metodologii de Design Thinking pentru dezvoltarea strategică a soluțiilor, lucrând în colaborare cu echipe, entități relevante și beneficiari.

Context/ Abilități, cunoștințe și experiență specifice: 

 • Experiență în conducerea echipelor, în special într-un context de startup.
 • Experiență demonstrabilă în gestionarea site-urilor web online, mai precis, monitorizarea performanței acesteia cu motoarele de căutare, funcționalitatea, viteza și designul.
 • Experiență în gestionarea și publicarea conținutului juridic într-un mod adecvat pentru platforma online și rețelele sociale.
 • Experiență în organizarea de campanii online și eforturi de marketing pentru a prezenta platforma populației țintă.
 • Cunoașterea soluțiilor cloud și SaaS, în special CRM-uri precum Salesforce și MS Dynamics.
 • Atitudine de învățare pe tot parcursul vieții.
 • Lucrul confortabil de la distanță în cadrul unei echipe distribuite geografic.
 • Abilitatea de a prezenta idei, concepte și produse părților interesate interne și externe.
 • Abilități analitice avansate și atitudine de rezolvare a problemelor.
 • Excelente abilități interpersonale și de comunicare.

Competențe comportamentale

Acestea sunt calități personale care influențează cât de de succes au oamenii în locul lor de muncă. Cadrul de competențe al NRC prevede 12 competențe comportamentale și următoarele sunt esențiale pentru această poziție:

 • Gandire strategica:Demonstrează orientare spre viitor și viziune pe termen lung; gândește metodic și la scară globală; stabilește un standard înalt pentru soluții.
 • Planificarea și obținerea rezultatelor:Ia inițiative și vede lucrurile până la finalizare; anticipează problemele și le rezolvă, poate funcționa cu puțină sau fără direcție.
 • Face față schimbării:Adoptă o mentalitate flexibilă și receptivă; confortabil cu incertitudinea; poate adapta rapid planurile.
 • Lucrul cu oamenii:Un jucător de echipă prin natură; capabil să construiască poduri peste silozuri; implicit împărtășește și sprijină colegii în atingerea obiectivelor lor; se concentrează mai degrabă pe soluții decât pe obstacole.

ÎNCURAJĂM CANDIDAȚELE FEMEII CALIFICATE SĂ APLICĂ ÎN PARTICULAR

CUM SE APLICĂ:

Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de motivare actualizate la: md.recruitment@nrc.no.

Înainte de 32 mai 2022.

Detalii suplimentare:

Locul de muncă:Chișinău sau Moldova mai largă cu dorința de a călători în țară

Tip de contract:Termen fix,reînnoibil pe baza performanței, finanțării și nevoii pentru poziție

Articol adaugat de: Macumu Jean Pierre
Alte articole: