Data Analyst & Export Intelligence (Specialist Principal în cadrul Direcției Promovare Export)Data Analyst & Export Intelligence (Specialist Principal în cadrul Direcției Promovare Export)

Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.


Denumirea funcţiei vacante: Data Analyst & Export Intelligence (Specialist Principal în cadrul Direcției Promovare Export).

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Colectarea și pregătirea datelor pentru analiză: identificarea surselor relevante de date interne și externe (ex: rapoarte financiare, statistici economice, platforme de analiză), colectarea datelor prin diverse metode (ex: web scraping, API-uri, baze de date), curățarea și pregătirea acestora pentru analiză (ex: tratarea valorilor lipsă, corectarea erorilor).
 • Analiza datelor relevante din domeniul investițiilor și activității investitorilor, pentru a identifica tendințe și modele de activitate.
 • Dezvoltarea și implementarea algoritmilor și modelelor statistice pentru a analiza datele.
 • Crearea și întreținerea bazelor de date pentru a asigura integritatea și accesibilitatea acestora.
 • Interpretarea rezultatelor analizei și elaborarea rapoartelor sau prezentărilor pentru a evidenția concluziile cheie pentru echipa Agenției de Investiții.
 • Colaborarea cu echipa pentru a identifica oportunități de îmbunătățire a proceselor și a performanței organizației.
 • Monitorizarea și evaluarea performanței indicatorilor cheie și a progresului către obiectivele stabilite.
 • Crearea rapoartelor pentru exporturi și importuri, acoperind aspecte precum volumul, mărfurile și destinația acestora.
 • Colaborarea cu Biroul de Statistică și Serviciul Vamal pentru obținerea și validarea datelor necesare pentru analiza importurilor și exporturilor.
 • Generarea rapoartelor trimestriale, anuale, incluzând analiza trendurilor și interpretarea datelor relevante.
 • Analiza portofoliului actual de produse exportate pentru identificarea produselor cu cel mai mare potențial de creștere.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic;
 • Experienţă minim 1 an în – domeniul financiar, analiza date.
 • Abilități puternice de cercetare și analitică, cu capacitatea de a investiga și de a rezolva probleme complexe, folosind datele disponibile;
 • Abilitatea de prezentare vizuală, simplă și interactivă a unor rezultate de analize de date;
 • Cunoaşterea pachetului Microsoft Office (în special Excel, Powerpoint) ;
 • Atitudine proactivă și capacitatea de a gestiona multiple proiecte sau sarcini simultan.
 • Cunoaştere practicilor naționale și internaţionale în domeniul investițional va servi un avantaj;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi considerată un avantaj.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor:  26 Aprilie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. E-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.

Articol adaugat de: INVEST MOLDOVA
Alte articole de la acest autor:


Alte anunturi de angajare