Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen Extins: Căutăm expert/expertă pentru revizuirea planului de advocacy și elaborarea planului de acțiuni pentru cele 5 Grupuri de Lucru ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic
Platforma Națională a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic, în cadrul proiectului „Platforma Națională din Moldova – Promovarea unui viitor European și o mai bună colaborare cu FSC din PaE” implementat de către Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, anunță concurs de selectare a unui expert/experte pentru revizuirea și actualizarea Planului de Advocacy care să propună soluții reale pentru o participare mai activă a Platformei în procesul decizional prin îmbunătățirea dialogului dintre societatea civilă și administrația publică centrală pe sectoarele de interes pentru Platformă, inclusiv și elaborarea planurilor de acțiuni pentru 5 grupuri de lucru din cadrul Platformei.

Context

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic este o structură neinstituționalizată și apolitică, care funcționează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora. Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și de monitorizare în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și la relația dintre RM și UE.

În contextul social-politic din Moldova, organizațiile societății civile din cadrul Platformei Naționale au obligația de a contribui la implementarea reală a reformelor europene asumate de către autorități prin expertiză și opinii care vor îmbunătăți vectorul european și agenda UE în Moldova.

Responsabilități:

 • Analizează potențialul Platformei, per general, în ceea ce ține de advocacy pentru influențarea factorilor de decizie întru: promovarea și implementarea reformelor și valorilor europene, reforme și valori care se regăsesc în Acordul de Asociere cu UE, precum și în documentele Parteneriatului Estic.
 • Revizuiește și actualizează prioritățile de advocacy pentru Platformă în baza prevederilor Acordului de Asociere cu UE, documentelor Parteneriatului Estic, relațiilor de colaborare cu alte platforme naționale din țările PaE, ținând cont de Regulamentului Platformei.
 • Identifică resursele din cadrul Platformei care pot pune în practică cu succes prioritățile identificate în scopul influențării factorilor de decizie, dar și îmbunătățirii comunicării cu autoritățile, donatorii și misiunile diplomatice, precum și o mai bună coeziune pe interiorul Platformei.
 • Elaborează Planuri de acțiuni pentru perioada 2021-2023 pentru cele 5 Grupuri de Lucru cu activități țintite de advocacy pe arii de interes pentru Parteneriatul Estic:

1. Democrație, drepturile omului, bună guvernare și stabilitate;

2. Integrare economică și corelare cu politicile UE;

3. Mediu, schimbări climatice și securitate energetică;

4. Contacte Interumane;

5. Politici de muncă și dialog social.

 • Planul de acțiuni trebuie să corespundă capacităților reale ale Platformei cu implicarea și consultarea membrilor și structurii organizaționale, precum și să descrie pas cu pas acțiunile ce trebuie realizate de Platformă indicând organizații, grupuri de lucru, experți lideri și resurse financiare, timp și capital uman.
 • După finalizarea planului de acțiuni, expertul va monitoriza și susține membrii Platformei în realizarea acestuia prin expertiză în caz de necesitate.
 • Expertul va propune spre aprobare planul de advocacy către Secretariatul Platformei în termen de 30 zile de la semnarea contractului de prestări servicii.

Termene de colaborare:

Expertul/experta va fi contractat/ă în perioada 21 septembrie- 15 noiembrie cu un număr total de 28 de zile de consultanță.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență de lucru în domeniul neguvernamental de cel puțin de 5 ani;
 • Experiență în monitorizarea și evaluarea activității autorităților Republicii Moldova în ceea ce ține de implementarea politicilor europene;
 • Experiență demonstrată de advocacy pe lângă autoritățile centrale ale Republicii Moldova;
 • Cunoștințe despre structura Parteneriatului Estic;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Procedura de aplicare:

Pentru participare la concurs, candidații interesați sunt rugați să trimită dosarul de aplicare prin E-mail la office@eap-csf.mdTermenul limită de depunere a dosarelor este  15 septembrie 2021.

Dosarul de aplicare va include:

 1. CV-ul care va demonstra experiență relevantă în domeniu.
 2. O ofertă succintă prezentând pe scurt metodologia de revizuire a planului de advocacy și întocmirea celor 5 Planuri de Acțiuni (cel mult o pagină) cu indicarea liniilor directoare la realizarea acestui document și beneficiilor pentru Platformă.
 3. Exemple de documente similare realizate anterior (dacă sunt disponibile accesului public).

Persoane de contact: Gabriela Ojog  gabriela.ojog@fam.md și Liviana Frunză liviana.frunza@eap-csf.md


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca