Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Banca Națională a Moldovei angajează jurisconsult principal (perioadă determinată) domeniul combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Cerințe minime pentru candidați:

1) Studii şi experienţă

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul juridic / financiar-bancar / auditului – obligatoriu. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competenţe comportamentale

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală.

Principalele atribuții

 1. Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
 2. Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
 3. Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 4. Efectuează controale pe teren și la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 5. Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului;
 6. Reprezintă BNM în instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții;
 7. Perfectează propuneri privind aplicarea sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu legislația;
 8. Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Concursului va avea loc prin desfășurarea unui interviu profesional. Astfel, Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoștințe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoștințele de limbă engleză și IT.

Datele privind susținerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaților.

Recomandăm să consultați bibliografia propusă înainte de a aplica la cuncors.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor, nr.202, din 06.10.2017;
 3. Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr. 308, din  22.12.2017;
 4. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018;
 5. Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.

Termen-limită:

 • 24 septembrie 2021.

Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca