Anunț de angajare a unui expert în politici și strategii publice

Distribuie prietenilor:Termeni de referință

 pentru selectarea unui expert în instruirea a 6 organizații ale societății civile privind analiza și monitorizarea politicilor publice și strategiilor aprobate la nivel local

 Finanţator: Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung

Contractor: AO „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”

Durata contractului: septembrie – decembrie 2020
Data începerii contractului: 25 septembrie 2020

Context:

În cadrul proiectului ”Dezvoltarea societății civile în Republica Moldova” Asociația Obștească „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” implementează proiectul național ”Un scop comun - organizații durabile”, care are drept obiectiv general consolidarea capacităților a 6 OSC-uri locale în dezvoltarea organizațională proprie, advocacy și monitorizarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale și prevenirii discriminării persoanelor defavorizate. Organizațiile beneficiare sunt exponente a 6 raioane ale țării (Leova, Căușeni, Soroca, Ungheni, Dubăsari și Anenii Noi).

Prin intermediul expertizei solicitate, ne propunem să creștem nivelul competențelor de analiză și monitorizare a politicilor publice la nivel local, aplicate de reprezentanții organizațiilor beneficiare în implementarea eficientă a cadrului legal în domeniul incluziunii sociale și responsabilizarea autorităților și factorilor de decizie.

 Sarcini:

Expertul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

Activitate 1

Perioadă, durată

Livrabile

1.      Elaborare concept și materiale distibutive pentru atelierul de 2 zile privind analiza politicilor publice la nivel național orientate spre dezvoltarea comunităților

25-30 septembrie 2020

Agendă atelier

Concept

 

2.      Facilitare atelier de 2 zile

01-10 octombrie 2020

Prezentare

Materiale distributive

 

Activitate 2

Perioadă, durată

Livrabile

1.    Elaborare concept, material de suport pentru 6 module de instruire, a câte 2 zile fiecare în diverse aspecte privind elaborarea și monitorizarea politicilor publice și strategiilor aprobate la nivel local. Printre tematici relevante de instruire ar fi: cadrul de politici publice în domeniul incluziunii sociale; ciclul politicii publice; prevederi legale și bune practici de participare OSC în procesul de politici publice;  monitorizarea și evaluarea unei politici publice; cadrul logic, instrumente, indicatori; modalități de prezentare a rezultatelor, etc.

11- 18 octombrie 2020

Agendă pentru 6 module de instruire (total 12 zile)

Concept

2.    Facilitare a 6 module de instruire a câte 2 zile fiecare

20 octombrie – 15 decembrie 2020

Prezentări

Materiale de suport

 

Criteriile de evaluare:

  • Experiență demonstrată în domeniul prestării serviciilor de instruire (cel puțin 3 ani experiență în instruire, experiență de lucru cu organizații regionale, experientă de desfășurare a instruirilor la distanță;
  • Experiență demonstrată în prestarea serviciilor de consultanță/mentorat;
  • Experiență demonstrată de creare a materialelor în format text, audio, video;
  • Concept, metodologie și plan de acțiuni (Agenda de instruire propusă, bine structurată și justificată în timp), bine elaborate, (conceptul este descris clar, cu indicarea fiecărei etape de instruire, metodologia propusă spre implementare este clară și corespunde termenilor de referință);

 

Notă: Luând în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 atât la nivel național cât și regional, se va examina posibilitatea realizării activităților de instruire on-line.

 

Dosarul candidatului va include:

  • CV-ul actualizat;
  • Oferta tehnică și financiară (indicată în MDL, preț brut)

Modalitatea de aplicare:

Dosarele vor fi expediate, de către persoane fizice și juridice, prin e-mail la următoarea adresă: office@fcps.md, indicând în subiectul mesajului său ”expert instruire politici publice”. Pentru detalii, ne puteţi contacta la numerele de telefoane 024821809, 068474000. Persoană de contact: Victoria Secu, directoare executivă.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 20 septembrie 2020, ora 18.00.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.